Kasteel Witte Duiven Hoeveken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Knokke
Straat Witteduivenhof
Locatie Witteduivenhof 1, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Knokke-Heist (adrescontroles: 14-01-2008 - 25-01-2008).
  • Inventarisatie Knokke-Heist (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel Witte Duiven Hoeveken

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

"Kasteel Witte Duiven Hoeveken". Monumentaal landhuis in ruime tuin, die ca. 2000 volledig is verkaveld voor villa's.

Gebouwd in 1948 op een perceel waar een "huis en plaets" worden afgebroken, die er van bij het begin van de 19de eeuw staan. Bakstenen, witgeschilderd complex bestaande uit drie U-vormig geplaatste vleugels, centraal het woonhuis, bijgebouwen in de zijvleugels. Vooraan aan de Graaf Jansdijk toegankelijk door een grote poort, eenzelfde poort in de Jan de Vischstraat aan het uiteinde van het perceel. Aan de kant van de dijk, een waterput, stalling en gaanderij.

Gebouwd in heel rijk uitgewerkte, eclectische stijl met elementen uit de neogotiek en de cottagestijl, voorzien van dakkapellen, gaanderij, hoektorentjes, rijk uitgewerkte schoorstenen enz.

Het schrijnwerk is bewaard en heeft een uitzonderlijk rijke detaillering, vb. uitwerking van de deurklinken als handjes, voorzien van smeedwerk enz.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, Kadastrale legger, art. 3, 140, 234, 5606; Mutatieschetsen, 1864/31, 1946/131, 1948/145, 1951/28.

Bron: Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Graaf Jansdijk

Graaf Jansdijk (Knokke-Heist)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.