Vakwerkhoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Beverst
Straat Begeveldstraat
Locatie Begeveldstraat 53, Bilzen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bilzen (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Bilzen (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vakwerkhoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Vakwerkhoeve met losse bestanddelen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 18-07-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De hoeve is omringd door agrarisch, landschappelijk waardevol gebied dat voornamelijk uit weilanden bestaat. Ze is een van de weinige nog resterende hoeven uit een cluster van vakwerkgebouwen, waaronder een zeer oud relict uit de tweede helft van de 16de eeuw, (Begeveldstraat 61), dat werd beschermd bij MB de data 10/06/1999 .

De hoeve wordt voor de eerste maal kadastraal geregistreerd in 1930 als een langwerpig volume evenwijdig met de Begeveldstraat (het woonhuis met schuur) en daarachter een in de dwarsrichting georiënteerd kleiner gebouw (de varkensstal). De hoeve en de stal hebben tot op heden geen volumewijzigingen ondergaan. Er is evenwel geen mutatieschets teruggevonden waar het parallel met het woonhuis gesitueerde grotere dienstgebouw werd opgetekend. Dit dienstgebouw dateert dus alleszins van na 1930, maar het is niet duidelijk wanneer het precies werd opgericht.

De hoeve bestaat uit een evenwijdig aan de straat gelegen woonhuis met daarachter, ten oosten van het erf, een varkensstal en parallel met het woonhuis, aan de noordzijde van het erf, een dienstgebouw. De open, overdekte bergplaats tussen het woonhuis en het dienstgebouw, de uitbreiding achter het dienstgebouw en de tegen de varkensstallen aangebouwde open bergplaats zijn opgetrokken uit minderwaardig materiaal (betonnen afsluitplaten, betonblokken, golfplaten) en hebben geen erfgoedwaarde.

De woning is opgetrokken in stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een bakstenen stoel en gepikte plint. Ankerbalkgebint met zes gebintstijlen, vier tussenstijlen en twee wandplaatschoren. Het kapgebint is een ankerbalkstandjuk met twee jukstijlen en een juktussenstijl. De zuidelijke langsgevel, aan de straatzijde, heeft twee beluikte vensters en een deur met bovenlicht. De noordelijk geöriënteerde achtergevel heeft kleine vensters, een woonhuisdeur en een laag poortje met zolderluiken erboven. De westelijke zijgevel is versteend.

De schuur - woonhuis ordonnantie is behouden. Het woonhuis zelf bestaat uit twee woonvertrekken die langs weerszijden van een centrale gang zijn gesitueerd. De toegang tot de zolder is eveneens bereikbaar vanuit deze gang en bevindt zich aan de erfzijde van het gebouw. In de beide grote(re) woonvertrekken is een haard aanwezig. Aan de erfzijde van het gebouw bevinden zich de kleinere dienstruimten, rechtstreeks toegankelijk vanuit de woonvertrekken.

De varkensstal bestaat uit stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen en heeft een lage gecementeerde plint. Het zadeldak is bekleed met Vlaamse pannen.

Het dienstgebouw is opgetrokken uit metselwerk en bestaat uit twee delen. Het hoofdgebouw, het hoogste, heeft aan de erfzijde twee ramen en een deur met laadvenster erboven. Het aan de westelijke zijde aangebouwd lagere deel heeft aan de erfzijde een deur en een klein raam. Beide delen van het gebouw hebben een zadeldak met mechanische pannen.

Bron: Beschermingsdossier DB002591 (2010)

Auteurs: Pauwels, Dirk

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Beverst

Beverst (Bilzen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.