Drie polderhoeven en kasseiweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Knokke
Straat Hazegrasstraat
Locatie Hazegrasstraat 75, 85, 120-122, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Knokke-Heist (adrescontroles: 14-01-2008 - 25-01-2008).
  • Inventarisatie Knokke-Heist (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Drie polderhoeven en kasseiweg

Deze bescherming is geldig sinds 06-10-1980.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Drie polderhoeven en kasseiweg

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Samen met het stuk gekasseide weg beschermd als dorpsgezicht bij K.B. van 06.10.1980. Dorpsgezicht gevormd door drie polderhoeven met hun karakteristieke bijgebouwen (polderschuur, stallingen en een oude kaasfabriek), gelegen aan weerszijden van de Hazegrasstraat.

Aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1843) en op het Primitief Plan van het kadaster (1845). Het dorpsgezicht wordt bepaald door twee parallelle historische tracés, namelijk de Sint-Paulusdijk (huidige Hazegrasstraat) en de Paulusstraat. Beide getuigen van de in 1634 aangelegde verdedigingslinie in de Zwinstreek, de zogenaamde "Linie van Fontaine", welke in 1645 versterkt werd door Andreas de Cantelmo.

Tot 1835 worden er twee hoevecomplexen binnen de polder uitgebaat, één door de familie Lippens en één door Eugène Piers de Raveschoot (mede-eigenaar van de polder). In 1835 wordt de Hofstede Lippens opgedeeld in twee pachthoeven. In 1890 worden de twee hoeven opnieuw verenigd, inrichting van de kaas- en boterfabriek. In 1903 wordt de fabriek opgeheven en wordt het geheel opgedeeld in drie pachthoeven: "Hofstede Dombrecht" (de "Grote Stellehoeve"), "Hofstede Rijckaert" ("Hazegrashoeve") en "Hofstede Van Assel".

Bron: Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hazegrasstraat (Knokke - Oude Woonkernen)

Hazegrasstraat (Knokke-Heist)

omvat Hazegrashoeve

Hazegrasstraat 75, 122, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve De Grote Stelle

Hazegrasstraat 120, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Hazegrasstraat 85, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.