erfgoedobject

Hazegrashoeve

bouwkundig element
ID
58766
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58766

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hazegrashoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Drie polderhoeven en kasseiweg
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Drie polderhoeven en kasseiweg
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

* Hazegrasstraat nrs. 75 en 122. Zogenaamde "Hazegrashoeve" cf. opschrift "Hazegras" (zwarte letters op witte achtergrond). Oorspronkelijk deel uitmakend van de Hofstede Lippens. In 1890 bouwt August-Maurice Lippens er een boter- en kaasfabriek, die wordt opgeheven in 1903. Vanaf dan "Hofstede Rijckaert" genaamd.

Complex bestaande uit losse bakstenen bestanddelen gelegen aan weerszijden van de Hazegrasstraat, opgetrokken in het laatste kwart van de 19de eeuw. Woonhuis gelegen ten zuiden van de straat, oude kaasfabriek en voormalige opslagplaats ten westen, schuur ten noordoosten. Ten noorden van de straat, schuur in afbraak.

Woonhuis. Breedhuis van vijf traveeën en één bouwlaag in rode baksteenbouw met muurankers onder een pannen zadeldak (nok // straat). Aan de rechterzijde van de voorgevel, bakstenen steunbeer. Houten witgeschilderde lijst onder het dak. Rechthoekige muuropeningen, met geriemde arduinen omlijsting. Nieuwe beluikte muuropeningen in de zijgevel met arduinen onderdorpels. Rood geschilderd houtwerk met schuiframen. Rechthoekige deuropening.

Voormalige bewaarruimte van de kaasfabriek, ten westen van het woonhuis. Volume in rode baksteenbouw met muurankers van één bouwlaag onder een zadeldak (Vlaamse pannen en enkele klokpannen, nok // straat), drie dakkapellen. Boogvormige muuropeningen, rood geschilderd houtwerk met kleine roedeverdeling. Verschillende rechthoekige poorten met boogvormig bovenlicht. Links van het gebouw is er een ijzeren hek.

Oude kaasfabriek met opschrift "Hazegras". Rode baksteenbouw van oorspronkelijk zeven traveeën, nu twee en vijf blinde traveeën met keldertravee onder een pannen zadeldak (nok // straat). Aan de rechterzijde aangebouwd volume van twee blinde traveeën en één bouwlaag. Roodgeschilderde houten kroonlijst. Boogvormige muuropeningen, rood geschilderd houtwerk. Stenen trap met ijzeren leuning aan de voorzijde, aan de linkerzijgevel ijzeren trap.

Voormalige schuur, nu in gebruik als verkoopsruimte voor hoeveijs, ten zuidoosten van het woonhuis. Bouwvolume in rode baksteen met muurankers en klimopbegroeiing, één bouwlaag onder een pannen zadeldak (nok // straat). Rechthoekige muuropeningen, deels met betonnen ontlastingssysteem, vernieuwde vensters. Links aangebouwd volume.

Schuur, gelegen ten noorden van het woonhuis, momenteel in afbraak.


Bron     : Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Is deel van
  Drie polderhoeven en kasseiweg


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hazegrashoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58766 (Geraadpleegd op )