Parochiekerk Onbevlekt Hart van Maria en van Margaretha

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Knokke
Straat Pastoor Opdedrinckplein
Locatie Pastoor Opdedrinckplein 1, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Knokke-Heist (adrescontroles: 14-01-2008 - 25-01-2008).
  • Inventarisatie Knokke-Heist (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2005).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Onbevlekt Hart van Maria en van Margaretha

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Onbevlekt Hart van Maria en van Margaretha: orgel
gelegen te Pastoor Opdedrinckplein 1 (Knokke-Heist)

Deze bescherming is geldig sinds 29-11-2000.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Dateringna WO II
Betrokken personen

Beschrijving

Hoofdkerk van de fusiegemeente Knokke-Heist, in de volksmond "Sint-Margarethakerk". Afgewerkt in 1958 naar ontwerp van architect J. Ritzen (Antwerpen), het jaar nadat het schip van de oude kerk is afgebroken; uitvoering door aannemer A. Cottyn (Heule). Eerstesteenlegging in 1955.

Basilicale, georiënteerde kerk; betonconstructie met bakstenen parement, gekenmerkt door een strakke, sobere architectuur met als opvallende elementen de hoge, opengewerkte toren en de voorgalerij met monumentaal fronton in de zuidgevel van de kerk. Sober interieur, eveneens voornamelijk in baksteen uitgewerkt. Er zijn twee rijen van zeven zuilen in ruw uitgebeitelde witsteen.

Het ciborium met mozaïek van de Goede Herder is uitgevoerd door de firma Floss naar ontwerp van F. Slijpen. Beeldhouwer N. Steenbergen (Nederland) maakt de doopvont, het kruisbeeld boven het altaar en het centrale altaar. Links van de kerk staat een devotiekapel "O.L.V. van Fatima", die verbonden is via de oude toren met de voorgalerij van de eigenlijke kerk.

  • BONTE J., De geschiedenis van de Sint-Margaretaparochie Knokke, Knokke-Heist, 2001, p. 110-136.
  • DE BLAUWE F., J. Ritzen, Antwerpen, 1957, p. 25-30.
  • LANNOY D., Knokke-Heist. Terugblik, Maldegem, 1998, p. 188.

Bron: Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Aanvullende informatie

In de kerk bevindt zich een orgel uit de eerste helft van de 17de eeuw, vervaardigd door N. Helewout uit Brugge.

Lambein, Sofie (05-02-2016 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Pastoor Opdedrinckplein

Pastoor Opdedrinckplein (Knokke-Heist)

omvat Kerktoren van de vroegere Sint-Margaretakerk

Pastoor Opdedrinckplein zonder nummer, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.