Politiecentrum

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Knokke
Straat Van Steenestraat
Locatie Van Steenestraat 10, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Knokke-Heist (adrescontroles: 14-01-2008 - 25-01-2008).
  • Inventarisatie Knokke-Heist (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Politiecentrum

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Van Steenestraat nr. 10. Politiecentrum, gevestigd in de vroegere meisjesschool en kindertuin uit 1930 n.o.v. architect F. Langeraert en uitgevoerd door E. Daveloose (Heist). School wordt gebouwd na de onteigening van de dorpsschool in het kader van de aanleg van het spoorwegstation (M. Lippensplein). Later met een verdieping uitgebreid. Het gebouw doet dienst als muziekschool en gemeentehuis tijdens renovatiewerken aan het stadhuis in 1989-90, waarna het wordt gebruikt als politiecentrale. In 1996-1997 wordt het hoekperceel bebouwd in aansluitende stijl, nl. sober modernisme, cf. gele baksteen, horizontale vs. verticale vensterregisters (arch. Arcas-groep Knokke-Heist).

Bron: Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Van Steenestraat

Van Steenestraat (Knokke-Heist)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.