erfgoedobject

Hotel Golf

bouwkundig element
ID
58861
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58861

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hotel Golf
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Hotel Golf met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Golf Hotel
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Voormalig "Golf Hotel", gebouwd in 1913 naar ontwerp van architect Adolphe Pirenne (Brussel, 1876-1932) en in 1928 aanzienlijk uitgebreid door de architecten Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge 1949) en Antoine Dugardyn (Brugge, 1889-1962). Verbouwd in 1953 door architect Florimond Vervalcke (Knokke) en vanaf dan tot heden in gebruik als appartementencomplex gekend als "Golf Residence" of "Golf Residentie".

Historiek

In 1911 wordt een stuk duinengrond aan de westzijde van de Elisabetlaan verkaveld, waar op de zuidoostelijke hoek van het Cottagepad het "Golf Hotel" wordt opgetrokken naar ontwerp van Adolphe Pirenne in opdracht van Mr. Vanden Hoecke. Het betreft een hotel in cottagestijl met Normandische inslag, zie onder meer het gebruik van vakwerk in erkers en gevelvelden. Dit hotel is deels bewaard in het linkerdeel van het huidige complex, bekroond door drie puntgevels. In 1926 wordt het hotel door architect Raymond Heyneman (Knokke, 1887-1969) vergroot met zijdelingse aanbouwen met omlopend hoekterras; tevens enkele gevelwijzigingen. Uiteindelijk besluit de toenmalige eigenaar, hotelhouder C. Neirynck-Tavernier het "Golf Hotel" grondig uit te breiden. Dit gebeurt in 1928 naar de plannen van de architecten Jozef Viérin en Antoine Dugardyn, waardoor het hotel grosso modo het huidig uitzicht krijgt. Het jaar erop, in 1929, wordt in het kadaster opgetekend dat het hotel in gebruik wordt genomen. Het hotel is op dat moment speciaal verbouwd om het hele jaar door geopend te blijven, met de nodige nutsvoorzieningen voor de koudere seizoenen, onder meer centrale verwarming, dubbele beglazing, enz.

Na de Tweede Wereldoorlog, met name in 1952, wordt het hotel verkocht aan de Brusselse Naamloze Vennootschap "Société Urbaine, Rurale et Forestière", die het in 1953 door architect Florimond Vervalcke (Knokke) laten herinrichten als appartementencomplex dat tot heden nog in gebruik is.

Beschrijving

De "Golf Residence" is een vrijstaand complex, geïntegreerd in thans deels verharde duinhelling. Aangepaste witgeschilderde bakstenen tuinmuur met bolornamenten, waarachter hagen en groen als een soort buffer tussen het gebouw en de straat. Het huidige appartementencomplex is opgetrokken in cottagestijl met integratie van Normandische stijlkenmerken. Nog oorspronkelijk monumentaal volume zie plannen van 1928: drie bouwlagen onder overkragend pannen zadeldak; vernieuwde dakkapellen en korte brede schoorstenen. Bewaarde oorspronkelijke materiaalafwerking, zie ongeschilderde bakstenen onderbouw, bepleisterde overkragende bovenbouw met toepassing van decoratief pseudo-vakwerk in gevelvelden. Verder opvallend veelvuldig gebruik van verzorgd houtwerk onder meer voor de fraaie consoles, de doorlopende balkons (met vernieuwde balusters) en de gesuperposeerde erkers. Levendige volumewerking door onder meer typerende grote overkragende puntgevels onder pannen zadeldaken met driezijdige erkers op console, in- en uitspringende muurpartijen als gevolg van erkers en terrassen; het groot terras aan de straatzijde en op de noordelijke hoek is thans toe gebouwd. Gebruik van steunberen op de hoeken. Rechthoekige muuropeningen waarin deels behouden schrijnwerk met kleine roedeverdeling. Een bakstenen trappartij leidt naar de hoger gelegen inkom van het voormalige "Golf Hotel". Huidige centrale toegang tot appartementencomplex op straatniveau tussen bepleisterde en witgeschilderde bakstenen muren; vernieuwde inkom onder schilddak met platte betegeling op houten consoles. Vrij zwaar verbouwde achtergevel zichtbaar vanaf het Cottagepad, met o.m. torenachtige uitbouw onder puntdak met platte betegeling.

De inrichting en aankleding gaat grotendeels terug op de omvorming van het bestaande "Golf Hotel" tot de "Golf Residence" met appartementen in 1953. Het grondplan van 1928 door de architecten Jozef Viérin en Antoine Dugardyn voorziet op de benedenverdieping aan de straatzijde links een theesalon en rechts een grote eetzaal, achteraan het privé-woongedeelte van de hotelhouders en de keuken. Thans grote centrale inkomhal met zwart-witte tegelvloer en ensemble van opengewerkte metalen afsluitingen en leuningen. Bordestrap met metalen leuning en tweede, voormalige diensttrap. Voorheen telt het "Golf Hotel" op de bovenverdieping aan de straatzijde vier grote kamers met bijhorende badkamer; aan de achterzijde vier kleinere kamers met een gemeenschappelijke badkamer. De bovenverdiepingen van de "Golf Residence" is ingedeeld in appartementen die uitkomen op een centrale gang. Fragmentarisch bewaarde inrichting en aankleding, zie houtwerk onder meer parketvloeren, binnendeuren met accoladeboogvormige beglazing, en plafonds met moer- en kinderbalken op consoles. Schouwen veelal in baksteen, al dan niet met houten haardbalk. De oorspronkelijke betegeling van enkele badkamers is behouden.

 • Archief Compagnie Het Zoute Knokke-Heist, Dossiers nrs. 53 en 53bis, 272.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 209: Mutatieschetsen, Knokke-Heist, 1913/1, 1928/25.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 212: Kadastrale Leggers, Knokke-Heist, artikels 176, 1515.
 • Sint-Lukasarchief Brussel, Inventarisatie van het bouwkundig erfgoed in de Villawijk Prins Karellaan te Knokke-Heist, in opdracht van WITAB (West-Vlaamse Intercommunale voor Technisch Advies en Bijstand Brugge), deel III, mei-juni 1994.
 • BONNEURE F. e.a. (red.), Lexicon van West-Vlaamse Beeldende Kunstenaars, Deel 1, Kortrijk, 1992, p. 138.
 • DELETANG M., Un maître du régionalisme Joseph Viérin, in Bâtir, 1936, jg. 43, p. 737.
 • Florimond Vervalcke, ou la fidélité à l'ambiance, in La Maison, 6/10, 1950, p. 290-292 en 297.
 • LANNOY D., Bijdrage tot de geschiedenis van Duinbergen en Het Zoute. Architect Adolphe Pirenne 1876-1932, in Cnoc is ier, 1998, jg. 35, p. 323.
 • LANOE P., Les dernières villa's de l'architecte Brugeois Antoine Dugardyn, in Bâtir, 1939, nr. 81, p. 370-373.
 • Quelques villa's construites au littoral par Antoine Dugardyn, in La Maison, 1949, 5/8, p. 244-245.
 • QUEILLE J., Villas et Casinos, in Bâtir, nr. 7, 1933, p. 251.

Bron: CALLAERT G., VANNESTE P. & HOOFT E. met medewerking van DE LEEUW S. & STRUYF J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hotel Golf [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58861 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.