erfgoedobject

Villa Zandvlugge

bouwkundig element
ID: 58888   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58888

Juridische gevolgen

Beschrijving

Villa zogenaamd "Zandvlugge", voorheen gekend als "Cottage I - Les Sangliers". Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/01/2004. Samen met Fochlaan nummer 9 één van de twee modelwoningen in cottagestijl als dusdanig in 1909 ontworpen door architect Adolphe Pirenne (Brussel, 1876-1932) voor de villawijk Het Zoute, en opgetrokken volgens kadaster in 1911. De plannen van beide cottages worden bekroond en na de bouw van beide villa's verschijnen ze als "modelwoning aan de Belgische kust" in het Engelse tijdschrift "The Cottage". Beide villa's zijn gelegen op zeer grote percelen tussen het Britspad ten noorden en de Fochlaan ten zuiden en zijn oorspronkelijk geconcipieerd met ingang langs het Britspad.

Na de aanleg van de Fochlaan in de jaren 1920 krijgen ze een andere oriëntatie, wat de huidige afstand tot de straat verklaart, zie huidige inkom aan de oorspronkelijke tuinzijde. Opgetrokken in opdracht van de Engelse kolonel Francis Bacon, die zich later als "officier" met zijn gezin zal laten domiciliëren in Het Zoute. De villa kent nog enkele kleine uitbreidingen in 1928 en 1936.

Dieper gelegen villa in zeer ruime tuin met groot voorgelegen terras; de natuurlijke helling van de duingrond is geneutraliseerd door o.m. tuinpaden, oprijlaan, terras en tuinmuur in breuksteen. De aanleg van de tuin in "terrasvorm" met o.m. grasbegroeiing, hagen en hoogstammige bomen dateert naar verluidt van eind jaren 1940. De in de duinhelling geïntegreerde garage aan de oostzijde dateert wellicht uit dezelfde periode.

Grote villa in cottagestijl met integratie van Normandische stijlkenmerken.

Groot bakstenen volume van twee bouwlagen onder pannen schilddak met overkragende dakvlakken; dakkapellen. Verscheidene schouwen onder meer brede schouw aan westzijde die dakvlak en westgevel doorbreekt. Oorspronkelijke materiaalafwerking van onbeschilderde bakstenen sokkel, bepleisterde bovenbouw en pseudo-vakwerk in de gevelvelden gedeeltelijk leesbaar, zie de onderbouw die thans witgeschilderd is, maar door de begroeiing met klimplanten nog als sokkel leesbaar. Gebruik van natuursteen voor onderdorpels. Vrij eenvoudige structuur van twee symmetrische driezijdige erkers in de onderbouw en twee grote puntgeveltoppen geaccentueerd door pseudo-vakwerk bovenaan. Grote muuropeningen, met verticale verdelingen en beluikt op de bovenverdieping; meerledige ramen op de begane grond. Het origineel witgeschilderde metalen schrijnwerk met kleine roedeverdeling is bewaard. Huidig centraal "voorportaal", oorspronkelijk ontworpen als overdekt terras uitgevend op de tuin, is opengewerkt met pijlers. Achteraan, aan noordzijde, enkele kleine recente aanbouwen.

Thans op begane grond centrale grote hal, voorheen de foyer vanwaar men de tuin kon ingaan; op het plan wordt aan oostzijde de eetkamer, aan zuidzijde het salon en ten westen de bibliotheek voorzien. Interieur grotendeels vernieuwd; behouden parketvloer en tussendeuren met accoladeboogvormige bekroning.

  • Archief Compagnie Het Zoute Knokke-Heist, Bouwaanvragen, nr. 10.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 209: Mutatieschetsen, Knokke-Heist, 1910/1, 1911/1, 1920/1, 1928/28, 1936/35.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 212: Kadastrale Leggers, Knokke-Heist, artikels 1120, 1220, 1343, 1685, 1692, 3160.
  • Sint-Lukasarchief Brugge, Inventarisatie van het bouwkundig erfgoed in de Villawijk Prins Karellaan te Knokke-Heist, in opdracht van WITAB (Westvlaamse Intercommunale voor Technisch Advies en Bijstand Brugge) deel IV, mei-juni 1994.
  • LANNOY D., Bijdrage tot de geschiedenis van Duinbergen en Het Zoute. Architect Adolphe Pirenne 1876-1932, in Cnoc is ier, Knokke, nr. 35, 1998, p. 3-23.

Bron     : Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise, Vanneste, Pol
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Villa Zandvlugge [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58888 (Geraadpleegd op 28-02-2020)