erfgoedobject

Appartementsgebouw en hotel Carlton Residence

bouwkundig element
ID: 58996   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58996

Juridische gevolgen

Beschrijving

"Carlton Residence" is een beeldbepalend complex met winkels, appartementen en een hotel in Normandische stijl op de hoek van de Zeedijk en het Albertplein. Het huidige complex is het resultaat van enkele uitbreidingen en verbouwingen die plaatsvonden van kort na de bouw tot in de jaren 1960. Het oorspronkelijke "Carlton Hotel" wordt circa 1925-1926 gebouwd in opdracht van A. Beun, die voor het ontwerp een beroep doet op architect J. Stockx. Deze architect staat ook in voor de plannen van het prestigieuze "Pavillon du Lac" dat in 1926 in de gloednieuwe badplaats Het Albertstrand (de westelijke uitbreiding van Knokke) wordt opgetrokken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt dat gebouw vernield en kort daarna vervangen door het huidige "La Réserve".

Het Carlton Hotel wordt gebouwd op een nog lege kavel op de hoek van het Albertplein en de Zeedijk, tussen twee reeds bestaande gebouwen van de jaren 1920. Het hotel heeft een rechthoekige plattegrond en telt vier bouwlagen onder een zadeldak (pannen en leien). De gecementeerde en witgeschilderde gevels zijn grosso modo symmetrisch opgebouwd aan weerszijden van een hogere, uitspringende hoektoren onder tentdak. Beide lijstgevels worden gedomineerd door brede risalieten met puntgevels, voorzien van pseudo-vakwerk in de toppen, gesuperposeerde erkers en balkons met houten leuningen. De gelijkvloerse verdieping is versierd met imitatievoegen en heeft rondboogvensters met sluitstenen; de hoektoren is beneden pas later opengewerkt.

Bij de opmeting van het "gasthof" door het kadaster in 1928 is het gebouw op de Zeedijk, links van het Carlton, reeds geïncorporeerd bij het hotel. Uit iconografische bronnen blijkt dat de bestaande gevel, eveneens in Normandische stijl, meteen wordt verhoogd en aangepast aan de stijl van het Carlton. Er zijn geen bouwplannen bewaard van deze aanpassing. In 1934 wordt het "gasthof" Carlton verder uitgebreid met het flankerende huis op het Albertplein. Dit gebouw dateert van 1926 en heeft een puntgevel in rijke Normandische stijl met veel houtwerk, die qua hoogte en breedte aansloot bij het bestaande Carlton Hotel. Voor de aanpassing van de gevel dient architect Fl. Vervalcke (Knokke-Het Zoute) een bouwaanvraag in. Het kadaster duidt in 1950 de opsplitsing van laatstgenoemde gebouwen aan, waarbij het grote hoekcomplex wordt ingedeeld in appartementen en het rechter gebouw op het Albertplein als hotel voort bestaat. In 1947-48 diende architect P. De Cuypere (Knokke) reeds wijzigingsplannen hiervoor in, waarop de indeling van het hoekcomplex voor winkels en appartementen wordt uitgetekend. Een plan van 1950 door dezelfde architect geeft de wijziging van de gelijkvloerse verdieping van het nu afzonderlijk bestaande hotel weer, waarbij een aparte ingang voor de bar en voor het hotel wordt voorzien. Een wijziging van de perceelsgrenzen tussen beide delen volgt in 1952 - de plannen voor de interne herschikking dateren van het jaar ervoor en worden opnieuw door architect P. De Cuypere opgemaakt. In 1955 en 1961 volgen de laatste kleine wijzigingen (vensters op de vierde verdieping) respectievelijk naar ontwerp van architecten De Cuypere en P. Verhaeghe, die leiden tot het huidig uitzicht.

  • ARCHIEF COMPAGNIE HET ZOUTE KNOKKE-HEIST, Dossier 227-227 bis.
  • AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archiefnummer DW/02227.
  • BERNDSEN J. e.a., Met zicht op zee. Tweehonderd jaar bouwen aan badplaatsen in Nederland, België en Duitsland, 's-Gravenhage, 1985.
  • Plaza-Memling-Carlton. Advies i.v.m. opportuniteit tot bescherming van representatieve voorbeelden van hotelbouw in het Zoute, W.V.I., Brugge, 2000, p. 5.

Bron     : Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise, Vanneste, Pol
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Appartementsgebouw en hotel Carlton Residence [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58996 (Geraadpleegd op 14-08-2020)