erfgoedobject

Swimming-Pool

bouwkundig element
ID: 59001   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59001

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Zeedijk-Het Zoute z.nr. Het oude zwembadcomplex of de z.g. "Swimming Pool" gelegen aan de uiterste oostzijde van de bebouwde zeedijkzone. Op initiatief van de Compagnie du Zoute aangelegd en geopend in 1957; in 1969 aangevuld met de inrichting onder dak. Het complex werd wegens te hoge exploitatiekosten gesloten in 1978. Thans geeft het geheel een verwaarloosde indruk; enkel de cafetaria doet nog dienst. Infrastructuur bestaat o.m. uit een overdekt zwembad aan de zeekant en een dieperliggend olympisch openluchtzwembad (50 x 20 m) met hoge springtoren aan de duinzijde. Beide baden werden voorzien van gefilterd zeewater, aangevoerd door een pijpleiding. Tevens voormalige voorzieningen als speelruimte, sportpleinen, solarium, kleedkamers, warme stortbaden, cafetaria en gaanderijterras.

D'HONDT A., Langs Strand en dijk. Gids van het andere Knokke, Knokke, 1992, p. 220-222.


Bron     : Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Swimming-Pool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59001 (Geraadpleegd op 31-10-2020)