erfgoedobject

Villa Beaumesnil

bouwkundig element
ID: 59018   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59018

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Villa Beaumesnil
  Deze bescherming is geldig sinds 27-01-2004

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa Beaumesnil
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Villa zogenaamd "Beaumesnil", opgetrokken in 1933 naar ontwerp van de Knokse architect Florimond Vervalcke. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/01/2004. In 1985 gebeurt een uitbreiding met twee losstaande volumes aan de oostzijde, met name een tweede garage en een conciërgewoning.

Statige villa in cottagestijl met uitgesproken Anglo-Normandische stijlkenmerken, dieper gelegen en grotendeels onttrokken aan het straatbeeld door een zeer hoge haag en gesloten toeganghek tussen bakstenen pijlers en vernieuwde tuinmuur. Oorspronkelijk voorzien van twee ijzeren hekkens tussen gebogen bakstenen muurtjes. Grote omgevende deels verharde tuin, aan de voorzijde met nog oorspronkelijke aanleg, cf. o.m. halfcirkelvormig plantsoen waarrond gekasseid pad, dat leidt naar de hoofdinkom. Breed bakstenen volume van vijf traveeën en twee bouwlagen met aan oostzijde een lager volume van twee traveeën en een bouwlaag onder zadeldak; dakkapellen onder schild- en zadeldaken, alle met platte betegeling. Typerende geveluitsprongen als gevolg van erkers. Opmerkelijk is hier het materiaalgebruik, dat uitzonderlijk is zowel voor wat betreft de oorspronkelijke verhoudingen, als voor de gaafheid en de rijkelijke uitwerking. Hoge ongeschilderde bakstenen sokkel waarboven deels bepleisterde bovenbouw, licht overkragend door dubbele overhoeks geplaatste baksteenlijst. Hier zeldzame toepassing van echt vakwerk, rijkelijk uitgewerkt in o.m. puntgeveltoppen, cf. windborden en volhouten gevelvelden aan voor- en achterzijde, o.m. ook bij de dakkapellen. Fraaie S-vormige consoles ondersteunen de brede houten dorpels. Groot doorlopend balkon met houten balustrade op bovenverdieping aan zuidzijde. Veelal grote rechthoekige muuropeningen waarin grotendeels oorspronkelijk witgeschilderd schrijnwerk; kleine roedeverdeling in bovenlichten van vensters op begane grond en in vensters van bovenverdieping en dakkapellen. Deels beluikt. Hoofdinkom in tweede rechtertravee met trappenbordes en behouden sierlijke ijzeren leuning; dubbele deur met beglaasd bovenlicht met ingesnoerde balusters, getraliede en getoogde zijlichten. Tweede (dienst)ingang in lagere aanbouw met garage. Behouden oorspronkelijke korfboogvormige garage met siersmeedwerk zie hang- en sluitwerk. Aan oostzijde nieuwe garage en conciërgewoning in aansluitende stijl.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 209: Mutatieschetsen, Knokke-Heist, 1928/29, 1933/7, 1985/15.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 212: Kadastrale Leggers, Knokke-Heist, artikels 2356, 4145.
 • Gemeentelijk Archief Knokke-Heist, Bouwaanvragen Het Zoute, nr. 2372.
 • Sint-Lukasarchief Brussel, Inventarisatie van het bouwkundig erfgoed in de Villawijk Prins Karellaan te Knokke-Heist, in opdracht van WITAB (West-Vlaamse Intercommunale voor Technisch Advies en Bijstand Brugge), deel X, mei-juni 1994.
 • FLORIMOND VERVALCKE, ou la fidélité à l'ambiance, in La Maison, 6/10, 1950, p. 290-292 en 297.

Bron     : Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise, Vanneste, Pol
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Villa Beaumesnil [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59018 (Geraadpleegd op 28-10-2020)