erfgoedobject

Brouwerij De Posthoorn

bouwkundig element
ID
59212
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59212

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voorheen Hof van Schout Willem de Clerck die in 1588 zijn gronden afstond aan het klooster van Bethanië. Deze kloosterlingen waren aanvankelijk buiten de Adegempoort gevestigd. Na totale vernieling van hun gebouwen in 1572 en 1578, namen zij in 1588 hun intrek in dit Hof. In 1613 noordwestelijke uitbreiding van hun complex met in 1616 bouw van een kloosterkerk op de hoek van de Kanunnik De Deckerstraat. Gebouw in 1618 ingewijd door Mathias Hovius. Kloostergemeenschap in 1783 opgeheven en gebouwen openbaar verkocht, doch klooster opnieuw opgekocht door de orde.

Gedesaffecteerd tijdens de Franse revolutie; een gedeelte van het pand werd na openbare verkoop in 1810 verworven door J.F. Scheppers die het verbouwde tot brouwerij "De Posthoorn". Complex nadien samen met pand nummer 2 ingericht als meubelmakerij Verschueren en volgens oude foto's voorheen gecementeerd. Volgens eigenaar gerestaureerd in het eerste kwart van de 20ste eeuw door architect R. Verreydt en sinds 1938 in privé-bezit.

Huidig complex van bakstenen gebouwen met traditionele kern en latere aanpassingen, U-vormig opgesteld rondom een gekasseide binnenplaats; zadel- en schilddaken (Vlaamse pannen). Inplanting heden grosso modo overeenkomend met het rechter gesloten complex van het voormalig Bethaniëklooster, zie aquarel van J.B. De Noter.

Opengewerkte bakstenen sluiting onder leien ezelsrug, volgens eigenaar uit het eerste kwart van de 20ste eeuw: ritmerende lisenen en verdiepte korfbogen met imposten en sluitsteen; blijkbaar onder oudere centrale rondbooginrijpoort naar neoclassicistisch patroon geflankeerd door pseudo-pilasters en afgedekt met leien schilddak boven de omlopende kroonlijst op klossen; ijzeren hek met gesmede versiering uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Oostelijke hoofdvleugel

Nok parallel aan de straat, voorgevel bestaande uit linkerhelft van twee bouwlagen en drie traveeën; één travee breed uitspringende rechterhelft van twee en een halve bouwlaag met rechthoekige beneden- en getoogde bovenvensters; sinds restauratie rechthoekige vensters in natuurstenen omlijsting onder ontlastingsbogen; bovenvensters in derde travee met bewaarde hoekblokken en kwartholle dagkanten; classicistische rondboogdeur verbouwd tot neotraditioneel korfboogdeurtje in natuurstenen omlijsting onder gebogen druiplijst als aanzet van drielobbige nis met beeld van Sint-Anna-ten-Drieën. Rechterhelft met afgeknotte hoek met behouden speklagen; rechthoekige vensters op arduinen lekdrempels, op de benedenverdieping onder arduinen bovendorpel. Ovale mezzaninovensters. Bredere penant tussen eerste en tweede travee met gevelsteen en gebeeldhouwde posthoorn. Aflijnende kroonlijst (doorlopend over de zuidvleugel).

Achtergevel met zichtbare traditionele kern. Linkergevelvlak voorheen drie bouwlagen, heden twee bouwlagen en drie traveeën met rechthoekige vensters; gedeeltelijk bewaarde zandstenen speklagen, lateien en ontlastingssysteem; toegevoegd centraal dakvenster met tuitgeveltje. Inspringend rechter gevelvlak van drie traveeën en uitgebouwde begane grond. Bovenverdieping met verlaagde kruiskozijnen, behouden speklagen, hoekblokken en gekoppelde ontlastingsbogen.

Haaks op de hoofdvleugel: noord- en zuidvleugels van twee bouwlagen, respectievelijk drie en vier traveeën, uitzicht uit het eerste kwart van de 19de eeuw en gerestaureerd in het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Zuidvleugel

Lijstgevel aan straatzijde: drie bouwlagen en twee traveeën. Getoogde bovenvensters; begane grond met gedichte muuropeningen en behouden hoek- en negblokken. Aan binnenplaatszijde: begane grond geritmeerd door rondboogarcade op imposten, met rechthoekige vensters en blinde oculi in de spaarvelden. Op de bovenverdieping, getoogde vensters in verdiepte rechthoekige spaarvelden.

Noordvleugel

Heden nummer 6, verbouwd in het eerste kwart van de 20ste eeuw. Aan straatzijde: neotraditionele gevel met enkelhuisopstand van drie traveeën: rechthoekige vensters in natuurstenen omlijsting, voorzien van rolluikkasten op de bovenverdieping. Rondboogdeurtje onder booglijst en oculusvormig bovenlicht. Drielicht in top. Binnenplaatsgevel: op begane grond rondboogarcade naar patroon van de zuidvleugel en gedeeltelijk geopend door getoogde muuropeningen. Getoogde bovenvensters.

Ten noordwesten

Bakstenen bedrijfsgebouw onder drie gekoppelde overkragende afgewolfde zadeldaken (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Brede vensters onder I-balken.

  • STADSARCHIEF MECHELEN, De Noter J.B., nummer 250.

Bron: EEMAN M., KENNES H. & MONDELAERS L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9n, Brussel - Gent.
Auteurs: Eeman, Michèle; Mondelaers, Lydie; Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Brouwerij De Posthoorn [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59212 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.