erfgoedobject

Sodaliteitskapel van Maria Onbevlekt Ontvangen

bouwkundig element
ID
59214
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59214

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoekcomplex met de Kanunnik De Deckerstraat. Eertijds kerk en klooster van religieuzen van Bethanië (in de 17de en 18de eeuw). In 1870 verbouwd tot Sodaliteitskapel van Maria Onbevlekt Ontvangen, bestuurd door kanunnik Edmond de Decker (1819-1893), stichter van de Jongerencongregatie.

Complex heden volledig gewijzigd en ingericht als ontmoetingscentrum van de Sint-Katelijnekring.

Hoekgebouw Kanunnik De Deckerstraat

Twee bouwlagen en respectievelijk zeven en twee traveeën. Uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw, met bewaarde oudere kern. Bakstenen gebouw op zandstenen sokkel; begane grond belijnd door middel van zandstenen speklagen.

In de noordgevel: gedichte rondboogpoort in behouden zandstenen omlijsting met negblokken; linkerspeklagen onderbroken en sporen van gedichte poort (?). Steekboogvormige bovenvensters met arduinen lekdrempels en 19de-eeuwse roedeverdeling.

Naast steekboogdeurtje: gedenksteen van kanunnik De Decker, door H. Van Perck (1906). Afgekante hoek met nis en baldakijn voor verdwenen heiligenbeeld.

Interieur volledig vernieuwd.

Uitbreiding in de Schoutestraat

Bakstenen gevel van twee bouwlagen en zes traveeën uit de tweede helft van de 19de eeuw. Links drie traveeën met verdiepte en steekboogvormige bovenvensters in dito nissen; arduinen lekdrempels. Korfboogpoort in geprofileerde natuurstenen omlijsting onder booglijst. Rechts drie traveeën met blinde getoogde bovenvensters.


Bron: EEMAN M., KENNES H. & MONDELAERS L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9n, Brussel - Gent.
Auteurs: Eeman, Michèle; Mondelaers, Lydie; Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sodaliteitskapel van Maria Onbevlekt Ontvangen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59214 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.