erfgoedobject

Kerkenhofstede

bouwkundig element
ID
59281
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59281
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Zogenaamde "Kerkenhofstede". Hoeve in het bezit van de kerkfabriek van Watervliet, gelegen ten noorden aan het Leopoldkanaal. Vermoedelijk gebouwd in de onmiddellijke omgeving van het voormalige klooster der Wilhelmieten, Onze-Lieve-Vrouw-ter Woestijn, opgericht in 1249 door gravin Margaretha van Constantinopel in de Laureinepolder en verwoest door watersnood in 1377. De locatie van het voormalig klooster wordt bevestigd door verschillende archeologische opgravingen. Van de oude hoevegebouwen bleef enkel de kern van het boerenhuis behouden. De huidige woning telt vijf traveeën onder een zadeldak (pannen) met twee recentere dakkapellen. Verankerde geschilderde voorgevel op gepikte plint met aangepaste rechthoekige muuropeningen.

  • DE PAEPE J., Kuieren in Watervliet, (Ons Meetjesland, XVI, 3, 1983, p. 121-124).
  • DE PAEPE J., Watervliet, Koningswens en Ridderdroom, Eeklo, 1999, p. 31-35.
  • DE PAEPE J., Schoone Watervliet in ’t hooge Noorden, s.l., 2001, p. 5-8.
  • DHANENS E., Inventaris van het kunstpatrimonium van Oostvlaanderen, Tweede Aflevering: Kanton Kaprijke, Gent, 1956, p. 160-161.
  • TONDAT R., Verdere opgravingen in het Wilhelmietenklooster te Watervliet, in Appeltjes van het Meetjesland, Jaarboek van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland, nr. 15, 1964, p. 457-470.

Bron: BOGAERT C. & LANCLUS K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21n, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kerkenhofstede [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59281 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.