Begijnhof - Kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Kortrijk
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof zonder nummer, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk (adrescontroles: 28-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnhof - Kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Sint-Elisabethbegijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 19-04-1937.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Sint-Elisabethbegijnhof

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter sneeuw, volgens het opschrift hersteld in 1849; gerestaureerd in 2001. Rechthoekig bedehuisje van één travee onder leien zadeldak met uitspringende gebogen apsis onder zinken kegelvormig dakje. Verankerde gekaleide baksteenbouw op gepikte plint. Deur in ezelsrugboog, rondboogvenster en oculus in beide zijgevels. Interieur met twee kruisgewelven gevolgd door halve koepel voor apsis.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

maakt deel uit van Sint-Elisabethbegijnhof

Begijnhof (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.