Begijnhof - Grote Zaal van 1682

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Kortrijk
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof zonder nummer, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk (adrescontroles: 28-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnhof - Grote Zaal van 1682

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Sint-Elisabethbegijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 19-04-1937.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Sint-Elisabethbegijnhof

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Grote Zaal van 1682, gerestaureerd in 1897 (zie jaarstenen) in opdracht van C. Hiers, waarbij kaleilagen verwijderd worden en de gevels in imitatiebaksteen- en natuursteen geschilderd worden. Op achtergevel gedenkplaat met verwijzing naar restauratie door beeldhouwer V. Dupont (1897). In 1788 legerdepot en kazerne, voordien aangewend voor professiefeesten. Tijdens de Franse Revolutie krijgshospitaal. In 1795 omgezet in voeder-/ stromagazijn. In 1814 noodhospitaal. In 1849 borduurschool en vervolgens parochiale school van Sint-Maartens. In 1862 noodkerk, wegens blikseminslag in Sint-Maartenskerk. Vervolgens terug onderwijsfunctie. Vanaf 1966 museum van de Pauselijke Zouaven.

Onderkelderd dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder pannen schilddak bekroond met twee bronzen siervazen. Rechts tegen zesde travee, polygonale traptoren onder leien tentdak bekroond met siervaas. Verankerde rode baksteenbouw verfraaid met witte natuursteen, op gepikte plint. Arduinen bordestrap leidt naar barokke, geblokte deuromlijsting onder entablement voor vleugeldeur in geknikte boogvorm; erboven aedicula met nis geflankeerd door voluten. Steekbogige vensters in natuurstenen omlijsting onder druiplijst; horizontaliserende werking door doortrekken van onderdorpels met guttae; verticaliserende lijnen benadrukt door middel van doorgetrokken stijlen en hoekblokken.

Interieur met behouden roostering; balksloffen verfraaid met onder meer granaatappelmotief. In rechterwand drie rondboognissen waarin wandkasten. Behouden trap in traptoren.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

maakt deel uit van Sint-Elisabethbegijnhof

Begijnhof (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.