Eenheidsbebouwing van acht stadswoningen van 1855

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Kortrijk
Straat Begijnhofstraat
Locatie Begijnhofstraat 2, 2A, 4-16, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk (adrescontroles: 28-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing van acht stadswoningen van 1855

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Elisabethbegijnhof: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 21-08-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van acht enkelhuizen van 1855 volgens spiegelbeeldschema van elk drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder pannen zadeldaken. Woningen opgenomen in het beschermd stadsgezicht (M.B. van 21.08.2003). Eenheid wordt doorbroken tussen nr. 8 en 10, ter hoogte van de begijnhofkerk, door afsluitingsmuur. Met schijnvoegen bepleisterde en beschilderde lijstgevel afgelijnd door de geprofileerde houten kroon- met tandlijst. Rechthoekige muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk. Nummer 16, gemarkeerd door fraaie muurnis met Sint-Rochusbeeld. Nummer 2, winkel-woonhuis, gemarkeerd door afgeschuinde hoektravee. Volgens bouwplan gewijzigde voorgevel van 1936 naar ontwerp van J. Demeere (Kortrijk), onder meer begane grond en vensteromlijstingen.

  • Stadsarchief Kortrijk 11, nr. 12357.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Datum tekst: 2003

Relaties

maakt deel uit van Begijnhofstraat

Begijnhofstraat (Kortrijk)

maakt deel uit van Sint-Elisabethbegijnhof en omgeving

Begijnhofpark, Begijnhofstraat, Groeningestraat, Guido Gezellestraat, Guldenbergplantsoen, Lange-Brugstraat...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.