Onze-Lieve-Vrouw-ten-Puttekapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Putkapel
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Kortrijk
Straat Condédreef
Locatie Condédreef zonder nummer, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk (adrescontroles: 28-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Onze-Lieve-Vrouw-ten-Puttekapel

Deze bescherming is geldig sinds 24-04-1974.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Putkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Condédreef z.nr. Z.g. "Putkapel". Beschermd als monument bij K.B. van 24.04.1974. De kapel, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, zou naar verluidt ontstaan zijn in de 12de eeuw. Volgens de legende werd ze opgericht door een Frans soldaat, die de kapel oprichtte uit dank voor een succesvolle vlucht naar Vlaanderen. In 1791 werd de eenbeukige, bouwvallige kapel van ca. 1532, heropgebouwd naar ontwerp van J.-B. Casaer. De kapel werd gerestaureerd tussen 1989 en 1991.
Bedehuisje van één rechte travee, op rechthoekige plattegrond onder licht uitzwenkend pannen zadeldak met houten dakruiter. Witgekalkte baksteenbouw op grijsgeschilderde plint. De puntgevel, tot 1905 bekroond met driehoekig fronton (cf. S. Vermote, 1813), wordt gemarkeerd door een korfboognis met rond venstertje. Vooruitspringend portaal onder driehoekig fronton. Achtergevel met vlechtingen. De zijgevels worden geritmeerd door vlakke pilasters en half rad vensters met waaiervormige roedeverdeling. Bepleisterd en beschilderd interieur. Tongewelf. Cementtegelvloer met bloemmotief. Houten beeld in rondboognis.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. W/00404.
DEBRABANDERE P., De kapel O.-L.-Vrouw-ten-Putte, in De Leiegouw, nr. 13, 1971, p. 249-258.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Condédreef

Condédreef (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.