Neoclassicistisch herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Kortrijk
Straat Doorniksewijk
Locatie Doorniksewijk 12, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk (adrescontroles: 28-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Neoclassicistisch herenhuis

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Doorniksewijk nr. 12. Neoclassicistisch herenhuis volgens bouwaanvraag van 1877. Beschermd als monument bij M.B. van 28.05.2003. De opdrachtgever was de Engelsman Adolf Duvivier, die in 1890 de leiding had van de "Linière de Courtrai", een vlasspinnerij in de Gentsesteenweg. Aangeduid op mutatieschetsen van 1882 als een rechthoekig woonhuis met achterbouw rechts en koetshuis in de Hovenierstraat. In 1937 wordt het koetshuis verkocht aan nr. 14, enkel een poort blijft.

Onderkelderd burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Lijstgevel bekleed met arduin, geblokt voor de begane grond. Middenrisaliet met deurtravee benadrukt door balkon -doorgetrokken in Franse balusterbalkons voor de zijtraveeën- en hoekblokken op de bovenverdiepingen. Middenverdieping gemarkeerd door driehoekige frontons boven deurvensters. Rechthoekige schuiframen in vlakke omlijsting met oren op bovenverdiepingen en bekroond met bewerkte fries op derde bouwlaag; rechthoekige deur met bovenlicht. Sterk overkragende kroonlijst op modillons.
Vrij gaaf bewaard interieur. Links enfilade van salon en eetkamer. Salon in neoclassicistische uitvoering in originele kleurstelling. Vervolgens eetkamer in neo-Vlaamse-renaissancestijl eveneens in originele kleurstelling. Bureel rechts met marmeren schouwmantel tussen twee beglaasde wandkasten. Houten bordestrap met marmeren aanzettrede en smeedijzeren leuning verfraaid met leeuwenkop. Op bovenverdieping marmeren schouwmantels.

In Hoveniersstraat koetspoort en doorgang onder troggewelf, voorheen voorzien van trap naar bovenverdieping. Op binnenkoer voorheen koetshuis en stal, cf. dichtgemetselde muuropeningen. Straatgevel wordt gekenmerkt door rode baksteenbouw verfraaid met gele baksteen, o.m. voor geblokte lisenen en ontlastingbogen op arduinen plint. Korfbogige vleugelpoort waarboven smalle, hoge beglaasde rondboogdeur (laaddeur) in dakvenster met topgevel. Leien zadeldak, echter aan de voorzijde hoog schilddak met platform afgelijnd d.m.v. vorstkam.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief kadasterplan; mutatieschetsen nr. 207 (1840/schets 4, 1871/schets 24, 1873/schets 31, 1877/schets 28, 1878/schets 43, 1882/schets 28, 1937/schets 2).
DEBRABANDERE P., Kortrijkse gevels van neoklassicisme tot nieuwe zakelijkheid, Kortrijk, 1983, p. 134.
Dit is West-Vlaanderen, Sint-Andries, 1959, p. 844.
MADDENS N., Ook hier zijn wij groot geworden, p. 46-47.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Doorniksewijk

Doorniksewijk (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.