Opslagplaats

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Kortrijk
Straat Groeningekaai, Vaartstraat
Locatie Groeningekaai zonder nummer, 17, Vaartstraat 130, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk (adrescontroles: 28-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Opslagplaats

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Opslagplaatsen

Deze bescherming is geldig sinds 08-01-2005.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Groeningekaai nr. 17. Dieper in gelegen opslagplaats, volgens de kadastrale gegevens opgetrokken in 1863 enkele jaren na de aanleg van het kanaal Bossuit-Kortrijk. De opdrachtgever voor de bouw van de magazijnen is Pieter Schaeken. Beschermd als monument bij M.B. van 08.01.2005. De mondelinge overlevering vermeldt dat ze oorspronkelijk zijn opgetrokken als stallingen voor de rijkswacht, maar dat ze nooit deze functie hebben gehad.
Merkwaardig, dieper in gelegen en dwars op de straat ingeplant magazijn opgetrokken in Doornikse kalksteen. Langgestrekte gevel bestaande uit opeenvolgende parallelle beuken met puntgevel met topstuk, doorbroken door grote rondbogige poortopeningen deels later verbouwd tot vensters. Gecementeerde omlijsting.

Interieur: Vrij uitzonderlijke dakconstructie bestaande uit standvinken die de trekbalken ondersteunen en waarboven de gordingenkap met steeksschoren.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, mutatieschetsen nr. 207 (1858/schets 55, 1863/schets 10, 1864/schets 18, 1870/schets 10, 1890/schets 12, 1910/schets 25, 1935/schets 18) en legger 212.
VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 151.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Groeningekaai

Groeningekaai (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.