Vlaams Huis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Kortrijk
Straat Groeningestraat
Locatie Groeningestraat 19, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk (adrescontroles: 28-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Vlaams Huis

Deze bescherming is geldig sinds 21-08-2003.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vlaams Huis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Elisabethbegijnhof: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 21-08-2003.

Beschrijving

Zogenaamd "Vlaams Huis", zie gevelsteen, van 1912 naar ontwerp van R. Acke (Kortrijk) in opdracht van "de Vlaamsche Wacht van Kortrijk". Beschemrd als monument bij M.B. van 21.08.2003.

De eerste ontwerpen van het Vlaams Huis dateren van 1910-1911. De verschillende ontwerptekeningen wijzen op een verschuiving naar meer monumentaliteit. De eerste ontwerpen tonen de karakteristieken van woningbouw, en worden geleidelijk meer in overeenstemming gebracht met de functie. De bouwvergunning dateert van 1912 en de uitvoering van 1912-1913. Het gaat hier om een genootschaplokaal voor "de Vlaamsche Wacht" met woning, feestzaal, een verbruikerszaal en een verenigingslokaal. Het toont Engelse (Arts-&-Crafts) en Nederlandse (Berlage) invloeden, maar is toch typisch voor Acke: niet-dogmatisch of nadrukkelijk en modern. Pand gerenoveerd in 1994 naar ontwerp van Ir.Arch. R. en B. D'Hondt. De Vlaamsche Wacht omvatte kunstenaars als A. Caullet, J.E. Delbaere, A. Lagast, P. Lagneil, J. Lelan, A. Matthijs, K. Noppe, S. Streuvels, G. Vandevoorde, J. Vermaut, E. Viérin, en de broers Acke. Dit pand bevatte een expositiezaal (de meest gegeerde in Kortrijk na de twee zalen van de stadsschouwburg); tijdens het interbellum stelden hier talrijke kunstenaars tentoon, o.m. in 1922 Modest Huys, A. Servaes met zijn beroemde Kruisweg, de Gentenaars M. Callewaert en J. Meer, in 1929 Prosper De Troyer. In 1928 werd in navolging van de Antwerpse Pelgrimtentoonstelling (1927), een tentoonstelling gehouden over religieuze kunst.

Onderkelderd enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder (kunst)leien zadeldak. Geel-oranje baksteenbouw op natuurstenen plint. Lijstgevel -afgelijnd door middel van balustrade- met centrale schoudergevel. Centraal een gebogen erker bekroond met steekbogig venster. Deurtravee met steekbogige vleugeldeur bekroond met reliëf met wapenschilden. Rondbogige vensteropeningen op begane grond, rechthoekige vensters op bovenverdieping. Behouden houtwerk met fijne roedeverdeling.

Interieur van gelagzaal naar ontwerp van V. Acke: houten toog met glazenrek en spiegels en lambrisering met spiegels, zoldering afgewerkt met moerbalken op consoles. Trap naar hoger gelegen salon met trappaal versierd met Vlaamse Leeuw. Brede korfboog leidt naar dit salon dat afgelijnd is door houten balustrade. De feestzaal is inmiddels gewijzigd.

  • DEBRABANDERE P., Kortrijkse gevels van neoclassicisme tot nieuwe zakelijkheid, Kortrijk, 1983, p. 159.
  • DEBRABANDERE P., Kortrijkse schilders in het Interbellum, in De Leiegouw, jg. XXXV, 1993, p. 241-278.
  • HOSTE H., Richard Acke, in La Cité, Avril 1924, p. 163, pl. I-II.
  • Neogotiek in het Kortrijkse, KADOC, studiedag 30 september 1995.
  • STYNEN H., Profiel: Architect Richard Acke (1873-1934) en de woningbouw in de frontstreek, in Monumenten en landschappen, 2de jaargang, nr. 5, 1983, p. 42-53.
  • RENDERS V., De West-Vlaamsche architecten in Kortrijk, in De Bouwgids, jg. 13, nr. 11, 1922, p. 253.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Groeningestraat

Groeningestraat (Kortrijk)

maakt deel uit van Sint-Elisabethbegijnhof en omgeving

Begijnhofpark, Begijnhofstraat, Groeningestraat, Guido Gezellestraat, Guldenbergplantsoen, Lange-Brugstraat...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.