erfgoedobject

Samenstel van twee burgerhuizen

bouwkundig element
ID
59646
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59646

Juridische gevolgen

Beschrijving

Samenstel van twee diephuizen, oorspronkelijk één huis blijkens de 13de-eeuwse kelder die zich onder beide huizen uitstrekt. Het westelijke huis werd beschadigd door een bominslag in 1918, de huidige voorgevel dateert van na de Tweede Wereldoorlog. Oostelijk huis met 19de-eeuwse bepleisterde en beschilderde lijstgevel, gemarkeerd door erker met aansluitend balkon van 1921, naar ontwerp van A. Vandenberghe (Kortrijk). Binnenin behoort de oostelijke langsmuur misschien nog tot de 13de-eeuwse kern van het huis (zie beschrijving kelder). Dakkap uit 17de à 18de eeuw.

Onder de twee huizen, 13de-eeuwse kelder waarvan de breedte de versmalling volgt van het perceel in het bouwblok. Afmetingen binnenwerks zijn 18 m op 8,8 m aan de straatzijde en 5,4 m aan de erfzijde. De kelder bestaat uit een voorkelder onder tongewelf van 6,2 5m op 3,9 m; de voorkelder overschrijdt volledig de rooilijn en ligt dus onder het huidige loopvlak van de Grote Markt. De achterliggende grote zaal van de kelder is in twee beuken verdeeld door vier segmentbogen op drie zuilen met knoppenkapitelen. Bouwmaterialen zijn Doornikse kalksteen voor de keldermuren, de segmentbogen, de zuilen en kapitelen en baksteen voor de tongewelven. Tot de oorspronkelijke uitrusting van de kelder behoren rechthoekige kaarsnissen en een gedichte lichtspleet in de voorkelder.

  • DE GUNSCH A. & METDEPENNINGHEN C. 2005: Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortrijk, Deel I A: Stad Kortrijk, Straten A-K, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Brussel, 245.
  • DEBONNE, V. 2005: Middeleeuwse huiskelders in de Kortrijkse stadskern, ca. 1200-1350, Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen 58, Kortrijk, 9-13.

Bron     : -
Auteurs :  Debonne, Vincent
Datum  : 2013


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Samenstel van twee burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59646 (Geraadpleegd op 12-04-2021)