erfgoedobject

13de-eeuwse kelder

bouwkundig element
ID
59657
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59657

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument 13de-eeuwse kelder
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed 13de-eeuwse kelder
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Kelder uit de 13de eeuw, ontdekt in 1955, vervolgens gerestaureerd en geïntegreerd in het warenhuis Grand Bazar.  Thans bewaard onder het winkel- en wooncomplex gebouwd begin jaren 1990. In zijn huidige toestand omvat de kelder (12,25 op 7,45 meter) twee noordwest-zuidoost georiënteerde beuken, gescheiden door twee vrijstaande zuilen en overdekt door kruisgewelven. Twee in de westmuur ingebouwde zuilen tonen aan dat de kelder oorspronkelijk groter was. Wellicht reikte de kelder tot aan de Doorniksestraat, met een omtrek van 15 op 12 meter, verdeeld in twaalf vakken door zes zuilen.

De kelder is de onderste bouwlaag van een middeleeuws huis, gezien de omvang van een vermogende burger of patriciër. Het oorspronkelijke huis is mogelijk nog afgebeeld op het zicht op Kortrijk van Lowys de Bersacques uit circa 1634-41 in het Kortrijkse stadhuis. Daar is op de hoek van de Grote Markt en de Doorniksestraat een groot, blokvormig huis afgebeeld met de nok haaks op de Doorniksestraat. Het huis en de kelder werden nadien opgedeeld in drie percelen; enkel de kelder van het oostelijke perceel (huis Den Ovaere) bleef tot op heden bewaard.

Kelder volledig gebouwd in Doornikse kalksteen, de enige van de bewaard gebleven middeleeuwse kelders in Kortrijk met een al in origine voorzien natuurstenen gewelf. Vier zuilen (twee ingemetseld in westmuur) met geprofileerde basissen en gotische knoppenkapitelen. De oostmuur van de kelder met drie kaarsnissen en de twee thans gedichte zuidelijke arcaden werden gebouwd tijdens de restauratie van 1955. Ook delen van het gewelf werden toen gereconstrueerd.

  • DEBONNE V. 2005: Middeleeuwse huiskelders in de Kortrijkse stadskern ca. 1200-1350, Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen 58, Kortrijk: 21-29.

Auteurs :  Debonne, Vincent
Datum  :
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: 13de-eeuwse kelder [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59657 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.