Stadswoning met trapgevel gedateerd 1661

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam 't Fonteintje
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Kortrijk
Straat Handboogstraat
Locatie Handboogstraat 12, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk (adrescontroles: 28-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Stadswoning met trapgevel gedateerd 1661

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning met trapgevel uit 1661

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Handboogstraat nr. 12/ Konventstraat. Trapgevel gedateerd 1661 (jaarankers), genaamd "'t Fonteintje". Beschermd als monument bij M.B. van 28.05.2003. In de 16de eeuw stond hier het huis "De Croone". In 1947 herstellen en wijzigen van de voorgevel ten gevolge van de opgelopen oorlogsschade naar ontwerp van J.J. Coeck (Kortrijk) waarbij de 19de-eeuwse cementering ongedaan gemaakt wordt en muuropeningen van de begane grond gewijzigd worden. In oorsprong twee panden, reeds bij Cierkens (1822) als één pand aangeduid. Onderkelderd pand met lijstgevels (twee en drie traveeën) waartussen een trapgevel (negen tr. + top) van twee traveeën. Geschilderde, gecementeerde gevels met rechthoekige muuropeningen. Op trapgevel heiligennisje. Interieur met kelder en behouden roostering.

STADSARCHIEF KORTRIJK 92, nr. 369/47.
DEBRABANDERE P., Kortrijkse gevels van de XVIde eeuw tot het empire, Kortrijk, 1973, p. 40, afb. 19.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Handboogstraat

Handboogstraat (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.