erfgoedobject

Van Ackers Hof

bouwkundig element
ID
59689
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59689

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Van Ackers Hof
    Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Van Ackers Hof
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

* Hoog Mosscher nrs. 61-76. Op de hoek van Hoog Mosscher en de Meiweg ligt het z.g. "Van Ackers Hof". Beschermd als monument bij M.B. van 28.05.2003. Genoemd naar grondeigenaar Constantin Van Ackere-Degeest (°1863-†1914), cf. casement op poort met voorheen opschrift "Fondie Ct Vanackere-Degheest". Kapel en zestien huisjes rond een binnenhof gebouwd in 1913 naar ontwerp van J.R. Van Hoenacker (Antwerpen-Kortrijk) in opdracht van het Bureel van Weldadigheid, het huidige O.C.M.W. De zestien huisjes werden gebouwd om onderdak te verschaffen aan weduwen en alleenstaande vrouwen boven de 55 jaar. De landelijk geïnspireerde huizen en de kapel (in oorsprong gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Smarten, sinds 1994 orthodoxe kapel gewijd aan de H. Amandus) zijn opgesteld rondom een geometrische binnentuin. Bakstenen poort met hoger opgetrokken gebogen fronton met gestrekte uiteinden; erin casement, opschrift onleesbaar; ijzeren vleugeldeur. Op de poort lantaarn. Links en rechts van de poort hoge tuinmuur bekroond met ijzeren hek. In de as van de poort ligt de kapel.

Kapel (nr. 69 A) op rechthoekig grondplan met gebogen apsis, links en rechts lange gang die doorloopt achter de aanpalende huizen. Pannen zadeldak; leien halfkegelvormig dak op apsis. Rode baksteenbouw op arduinen plint. Puntgevels met aandak voor voor- en achtergevel, op schouders mogelijk vroeger bolbekroning (niet bewaard). Top voorgevel bekroond met kruis. Arduinen treden leiden naar inkom. Drieledige opstand van de gevel, i.e. portaal met spitsbogige houten vleugeldeur in geprofileerde omlijsting met puntgevel, bekroond met kruisbloem (beschadigd); rond venster met ijzeren structuur, spitsbogige heiligennis op console. In zijgevel en apsis spitsboogvensters met ijzeren armatuur, heden met gekleurd glas i.p.v. wit (recente renovatie). Interieur. Tegelvloer: okeren, witte, grijze en bordeaux tegels in geometrisch patroon; zelfde tegels voor podium van altaar. Driezijdig houten gewelf, op rand geschilderde bloemmotieven en IHS-monogram. Muren heden beschilderd met structuurverf; bij werken zijn sporen van beschildering opgemerkt. Van mobilair rest enkel godslamp en gipsen beeld van O.L.Vrouw van de Zeven Smarten; altaar naar verluidt in gebruik in andere bidplaats.

Woonhuizen van twee of drie traveeën en één bouwlaag onder afgewolfde of schilddaken, voorzien van dakvensters onder afgewolfd pannen dak of dakvensters met tuitgevel voorzien van arduinen bollen op schouders (niet steeds bewaard). Sterk overkragende kroonlijsten met schijfvormige uiteinden. Rode baksteenbouw op gecementeerde plint. De woningen zijn telkens paarsgewijs gegroepeerd maar liggen nooit in elkaars as. Volumespel door uitspringende volumes, o.m. risalieten met dakkapel. Rechthoekige muuropeningen, ovaal venster in de dakvensters. In oorsprong rood gekaleide muren (nog sporen) en vensters met kleine roedeverdeling (nog enkele specimens aanwezig). Recente renovatie van woonhuizen, hetgeen o.m. blijkt uit het herstel van strekken, houtwerk en plaatsen van betonnen lateien.
De huizen liggen geschaard rond een centrale binnenplaats voor de kapel. De huizen die niet onmiddellijk aan de centrale toegangsweg grenzen worden ontsloten door axiale paadjes vanuit de centrale peervormige halfverharde weg. De oude meidoornen domineren de hof. In de centrale ruimte binnen de peervorm resteert ook nog een taxus van bij de oorspronkelijke aanleg. Enkele linden, een treures, en een aantal mooie hulststruiken verwijzen samen met de aucuba ook naar de oorspronkelijke aanleg. Twee gouden regens flankeren de toegangspoort in baksteenmetselwerk. Een traliehekken boven op de muur en een poort in traliehekwerk getuigen van het sterk gesloten karakter van weleer. Een klein houten poortje naast de grote poort biedt toegang aan de bewoners van de hof. De toegang en de binnenplaats van het wooncomplex werden recent heraangelegd met gebruik van nieuwe materialen zoals boordstenen en treinbiels en de inbreng van enkele nieuwe elementen, zoals de zithoek en het klokkenspel.

DEBRABANDERE P., Historische parken en tuinen, Kortrijk, 1992, p. 120.
DEHAENE C., De Beverlaai en Hoog Mosscher te Kortrijk, in Curtricke 33, 1998, p. 29-31.
De Hoogmosscherdreef te Kortrijk, in Curtrycke 24, 1989, p. 130-134, 146-152.


Bron     : WVL5
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie, Metdepenninghen, Catheline


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Van Ackers Hof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59689 (Geraadpleegd op 08-03-2021)