erfgoedobject

Heilig Geesthuis van de Arme Weduwnaars

bouwkundig element
ID: 59827   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59827

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kasteelstraat nr. 15. Voormalig Heilig Geesthuis van de Arme Weduwnaars, z.g. "Weduwaertshuis", die zich er vestigden in 1587, huis gewijzigd in 1726, cf. opschrift "DOMUS S.P.O.C. PAUPERUM ANNO 1726". In 1789 eigendom van het "Bureel van burgerlijke weldadigheid". Vanaf 1901 in particuliere handen. In 1976 gerenoveerd. Breedhuis van drie traveeën + twee opkamertraveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde bakstenen lijstgevel voorzien van twee dakvensters met trapgevels. Rondbogige deur in witte natuurstenen omlijsting met negblokken, sluitsteen en waterlijst, vormde in oorsprong brandgang. Steekbogige vensters, beluikt in de trapgevels; beluikte rechthoekige kruiskozijnen voor de opkamertraveeën.

DESPRIET P., 2000 jaar Kortrijk, Kortrijk, 1990, p. 296.
VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 230.


Bron     : WVL5
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie, Metdepenninghen, Catheline


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Heilig Geesthuis van de Arme Weduwnaars [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59827 (Geraadpleegd op 30-09-2020)