erfgoedobject

Stadswoning

bouwkundig element
ID
59899
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59899

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Stadswoning
    Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Winkel-woonhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Winkel-woonhuis uit het begin van de 19de eeuw met typerende bepleisterde en beschilderde lijstgevel met aflijnende houten kroonlijst op modillons. Beschermd als monument bij MB van 28 mei 2003. Breedhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak. Horizontaliserende waterlijst en kordonvormende onderdorpels. Rechthoekige vensters in geprofileerde omlijsting. Aangepaste begane grond. Merkwaardig is het cilindervormig trappenhuis met slingertrap; drie verdiepingen hoog en centraal gesitueerd in het pand. Op de eerste verdieping, in de wand tegenover de trap, bevinden zich twee getorseerde zuilen op basement met Corinthisch kapiteel die een rondboog ondersteunen. De zuilen zijn versierd met rankwerk en vogels. Aan weerszijden van de rondboognis, heden doorbroken door twee deuren, bevinden zich twee smallere nissen waarin oorspronkelijk een Madonna en Sint-Jozef geschilderd waren, thans wit overschilderd. De ronde ijzeren balustrade is eveneens verdwenen. Op de tweede verdieping wordt de wand geritmeerd door zes vlakke pilasters met bladkapiteel en zes rechthoekige vensters (thans is het glas witgeschilderd), gevat in ezelsrugboogspitsnis met ruitmotief. Erboven, tussen twee geprofileerde lijsten, fries met rankenband met druiventrossen en mascarons. Op de derde verdieping wordt de wand geritmeerd door afwisselend korfboogvensters (eveneens witgeschilderd) en sokkels met bustes.

  • DEBRABANDERE P. 1990: Franse- en stijlinterieurs in Kortrijk, Kortrijk, 105-112.

Bron     : WVL5
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie, Metdepenninghen, Catheline


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/59899 (Geraadpleegd op 08-03-2021)