Stadswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Kortrijk
Straat Lange Steenstraat
Locatie Lange Steenstraat 31, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk (adrescontroles: 28-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Stadswoning

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Winkel-woonhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Winkel-woonhuis uit het begin van de 19de eeuw met typerende bepleisterde en beschilderde lijstgevel met aflijnende houten kroonlijst op modillons. Beschermd als monument bij MB van 28 mei 2003. Breedhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak. Horizontaliserende waterlijst en kordonvormende onderdorpels. Rechthoekige vensters in geprofileerde omlijsting. Aangepaste begane grond. Merkwaardig is het cilindervormig trappenhuis met slingertrap; drie verdiepingen hoog en centraal gesitueerd in het pand. Op de eerste verdieping, in de wand tegenover de trap, bevinden zich twee getorseerde zuilen op basement met Corinthisch kapiteel die een rondboog ondersteunen. De zuilen zijn versierd met rankwerk en vogels. Aan weerszijden van de rondboognis, heden doorbroken door twee deuren, bevinden zich twee smallere nissen waarin oorspronkelijk een Madonna en Sint-Jozef geschilderd waren, thans wit overschilderd. De ronde ijzeren balustrade is eveneens verdwenen. Op de tweede verdieping wordt de wand geritmeerd door zes vlakke pilasters met bladkapiteel en zes rechthoekige vensters (thans is het glas witgeschilderd), gevat in ezelsrugboogspitsnis met ruitmotief. Erboven, tussen twee geprofileerde lijsten, fries met rankenband met druiventrossen en mascarons. Op de derde verdieping wordt de wand geritmeerd door afwisselend korfboogvensters (eveneens witgeschilderd) en sokkels met bustes.

  • DEBRABANDERE P. 1990: Franse- en stijlinterieurs in Kortrijk, Kortrijk, 105-112.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lange Steenstraat

Lange Steenstraat (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.