Tentoonstellingspaviljoen Expo 58

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Kortrijk
Straat Pottelberg
Locatie Pottelberg zonder nummer, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk (adrescontroles: 28-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Paviljoen van Expo 58

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Tentoonstellingspaviljoen Expo 58

Deze bescherming is geldig sinds 12-07-2005.

Beschrijving

Pottelberg nr. 28. In oorsprong één van de twee hoofdpaviljoenen van de Groep Stedebouw op de wereldtentoonstelling van 1958 te Brussel, de z.g. "Expo '58". Het paviljoen wordt ontworpen door de architecten Robert Goffaux en Vandenberghe en opgetrokken door de "Kortrijkse Kunstwerkstede gebr. De Coene".
Stedebouw groepeerde drie gebouwen en de Eterniettoren, onderling verbonden met een passerelle in open lucht, van waarop een zicht werd geboden op de maquette van de ideale stad voor 30.000 inwoners.
Na 1958 wordt het paviljoen heropgericht te Kortrijk door De Coene als refter en feestzaal voor het personeel. Heden "Stock Shop" van de firma Van Marcke.

Het paviljoen is opgetrokken in een typische "expostijl" cf. vlinderdak, vensterregisters, portaal en trapeziumvormige 'spantbenen'.
De hoofdstructuur bestaat uit zes asymmetrische spanten van gelijmd gelamelleerd hout z.g. "glulams". In oorsprong bevonden de spanten zich volledig los van het bouwvolume, zelfs het dak was onder aan de spanten opgehangen. Bij de heropbouw van het paviljoen is dit niet meer het geval. De wanden waren oorspronkelijk bekleed met translucente golfplaten, die niet aan de hoofdstructuur raken. De hoekverbindingen aan de dakranden waren uitgevoerd met een in de massa van de kolom ingewerkte koppelplaat, waardoor alleen de bouten zichtbaar bleven. Voor de dwarse stabiliteit van de vrije hoofdstructuur werden tussen de spanten en voor het gevelvlak, kleine horizontale gelijmde gelamelleerde liggers aangebracht.

Heden sokkel van baksteen aan de voorzijde bekleed met arduin. Erboven, eerste bouwlaag van beschilderd hout. Hoge tweede bouwlaag bekleed met witte golfplaten. Breed bordes van breuksteen van twee maal drie treden.
Verticaal geaccentueerde voorgevel door de langgestrekte rechthoekige vensters op de bovenverdieping. Zijgevels gemarkeerd door grote trapeziumvormige glaspartij met geometrische houten roedeverdeling. Rechterzijgevel (zuiden) eveneens met trapenlicht.
De wanden aan de binnenzijde zijn bekleed met houten panelen.

DEVOS R., DE KOONING M., De Coene op Expo 58, in Art De Coene, Jaarboek nr. 4, 2004.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Pottelberg (Kortrijk)

Pottelberg (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.