Stadsschouwburg

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Kortrijk
Straat Schouwburgplein
Locatie Schouwburgplein 14-16, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk (adrescontroles: 28-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Schouwburg

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Stadsschouwburg

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003.

Beschrijving

* Schouwburgplein nr. 16. Schouwburg. Beschermd als monument bij M.B. van 28.05.2003. Beeldbepalend gebouw gelegen aan de noordzijde van het plein. Breedhuis opgetrokken in neo-Vlaamse-renaissancestijl tussen 1912 en 1920, naar ontwerp van J.R. Van Hoenacker (Antwerpen-Kortrijk). Het interieur van de schouwburg wordt in 1968 sterk gewijzigd. In 1999 wordt de schouwburg opnieuw heraangekleed en wordt getracht terug te keren naar het oorspronkelijke ontwerp.

Langgestrekte gevel van negen traveeën en twee bouwlagen onder leien schild- en zadeldaken met dakvensters onder schilddak. Kroonlijst met erboven attiek met spitsbogige nissen. Begane grond van geblokte witte natuursteen op geblokte arduinen sokkel. Bakstenen bovenverdieping afgelijnd door rondboogfries (sierankers) en verlevendigd door het gebruik van witte natuursteen voor muurbanden, hoekbanden, kruiskozijnen en ornamenten o.m. de cartouches in de risalieten en de hermen met muziekinstrumenten, die de middenpartij sieren. Eén travee brede risalieten oplopend in trapgevels met hoekfialen en overhoekse topstukken. Hoeken gemarkeerd door hoektorentjes onder ingesnoerd leien dak met windvaan. Begane grond verfraaid door leeuwenkopjes. Rondbogige en rechthoekige muuropeningen o.m. met boogveld onder druiplijst. In de boogvelden cartouches geflankeerd door musicerende engelen en mascarons. Zijtrapgevels geritmeerd door muurbanden van simili-natuursteen.

Rechthoekige plattegrond waarin centraal de ovaalvormige publieksruimte of "kuip" gesitueerd is. De architect baseerde zijn ontwerp op de klassieke z.g. "Theatre à l'Italienne", waarbij zaal en scène evenwaardige proporties hebben. Entreehal met behouden mozaïekvloer. Twee brede bordestrappen met ijzeren balustrades die leiden naar de balkons op de bovenverdiepingen. Publiekszaal met oorspronkelijk drie balkons, thans twee, waarbij het tweede werd doorgetrokken in de hoogte. De midden- en zijbalkons zijn in roodtinten geschilderd. De borstwering wordt geaccentueerd door vergulde reliëfs o.m. hoorn des overvloed. Loges gevat in rondboogomlijsting; witgeschilderde florale reliëfs. Borstweringen met o.m. datum 1920, hermen die het wapenschild vasthouden en een adelaar. De scène wordt van de kuip gescheiden door korfboog. Zenitale lichtkoepel aangebracht in 1999, naar ontwerp van J.-M. Aberola (Parijs), die het heelal met de verschillende sterrenbeelden weergeeft. Zijgalerijen met rondbogige muuropeningen, eveneens voorzien van kleurrijke brandglazen.

Links, voormalige rookzaal van de stadsschouwburg, thans herberg z.g. "De Komedie" en foyer. Lager aanpalende vleugel van 1924 naar ontwerp van stadsarchitect J. Demeere. Diephuis van één brede venstertravee met rondboogvenster; glas-in-lood met o.m. maskers. Gediversifieerde baksteenbouw verfraaid door het gebruik van witte natuursteen voor hoekkettingen, vensteromlijstingen, rondboogfries met palmetten en de fialen van de aflijnende borstwering. Aangepaste begane grond.

STADSARCHIEF KORTRIJK, KP135, 9, 490.
De Koninklijke Stadsschouwburg te Kortrijk, in Curtricke, nr. 229, juni/juli 1997, p. 103-106.
De Koninklijke Stadsschouwburg te Kortrijk, in Curtricke, nr. 260, aug./sept. 2000, p. 133-135.
DHOOGHE L., Theaterarchitectuur in Vlaanderen in A+, nr. 147, aug./sept. 1997, p. 34-43.
LAVAERT W., De Kortrijkse schouwburg gerenoveerd, in De Gids, Tijdschrift van de Westvlaamse gidsenkring VZW, nr. 79, 2000, p. 43-45.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

maakt deel uit van Schouwburgplein

Schouwburgplein (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.