Teksten van Sociale huisvesting van 1925

Sociale huisvesting ()

In 1924-1925 bouwde de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning haar eerste realisatie, een geheel van 56 woningen aan de Tuighuisstraat en de Graaf Boudewijn IX-laan. De plannen waren van stadsarchitect Jozef Demeere, de uitvoering was in handen van de Gentse aannemer Frans Lievevrouw. 5 april 1935 bezocht koningin Astrid deze tuinwijk, samen met burgemeester Arthur Mayeur en burggraaf du Parc.

De architect koos voor een tuinwijkconcept maar dit werd gereduceerd tot een bouwblok met 11 woninggroepen (twee-, vier-, zes- en achtwoonsten), verspringend ingeplant rond een klein centraal plein. De huizen tellen twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken en hebben afwisselend bakstenen lijstgevels en puntgevels (voornamelijk op de hoeken). Het zijn enkelhuizen volgens spiegelbeeldschema met voortuintjes afgezet door haagjes en muurtjes. De eenheid is echter doorbroken door de vernieuwde parementen en aangepaste muuropeningen, en zelfs enkele nieuwbouw volumes (bijvoorbeeld Tuighuisstraat 18).

  • Modern Stadsarchief Kortrijk, bouwdossier 8978.
  • DE GUNSCH A. & METDEPENNINGHEN C. met medewerking van CALLENS T. & VAN DEN MOOTER M. 2005-2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortrijk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL5, (onuitgegeven werkdocumenten).
  • L’Habitation à Bon Marché, 1923, 9, 239; 1924, 11, 252; 1925, 2, 40.
  • LAMBRECHT I. J. 1973: Reeds 50 jaar in dienst van de sociale huisvesting (1923-1973), Kortrijk.
  • VAN HOONACKER E. 1986: Duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 491.

Bron: -
Auteurs:  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie, Metdepenninghen, Catheline, Vandeweghe, Evert
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie; Metdepenninghen, Catheline; Vandeweghe, Evert: Sociale huisvesting van 1925 [online], https://id.erfgoed.net/teksten/186626 (geraadpleegd op )


Arbeidershuizen ()

In 1924-1925 bouwde de maatschappij voor Goedkope Woningen aan deze en de Graaf Boudewijn IX-laan 56 sociale woningen. Het waren de eerste huizen die door de maatschappij werden opgetrokken. Arbeidershuizen van elk twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, bestaande uit eenheden van elk acht woonhuizen. Enkelhuizen volgens spiegelbeeldschema met voortuintjes afgezet door haagjes en muurtjes. Afwisselend bakstenen lijstgevels en puntgevels. Eenheid doorbroken door de vernieuwde parementen en aangepaste muuropeningen.

  • VAN HOONACKER E. 1986: Duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 491.

Bron: De Gunsch A. & Metdepenninghen C.met medewerking van Callens T. & Van den Mooter M. 2005-2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortrijk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL5, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie, Metdepenninghen, Catheline
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie; Metdepenninghen, Catheline: Sociale huisvesting van 1925 [online], https://id.erfgoed.net/teksten/60302 (geraadpleegd op )