Hoeve Jezuïetengoed

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Aalbeke
Straat Lauwsestraat
Locatie Lauwsestraat 19, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk deelgemeenten (adrescontroles: 28-01-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk deelgemeenten (geografische inventarisatie: 01-03-2001 - 31-08-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Jezuïetengoed

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve Jezuïetengoed: kapel
gelegen te Lauwsestraat 19 (Kortrijk)

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

Beschrijving

* Historische hoeve zogenaamd "Jezuïetengoed". Kapel beschermd als monument bij M.B. van 03.06.2004. De naam verwijst naar het feit dat de hoeve in het ancien régime eigendom was van de paters jezuïeten van Rijsel. De oudste vermelding gaat terug tot 1713 in het Renteboek van de heerlijkheden van Aalbeke, Fiefvees, Nieuwenhove en Heule. In het landboek van de heerlijkheid van Drooghendriesche (1748) afgebeeld als volledig omwalde hoeve met losse bestanddelen en inrijpoort. Tevens aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (1843) met grosso modo gelijke opstelling. Het huidige woonhuis werd opgetrokken in 1900 op de plaats van de oude omwalling. Het oude woonhuis ten noorden van het erf verdween in 1966.

Aan de straat gelegen woonhuis van 1900. Bakstenen lijstgevel van vijf traveeën + één poorttravee. Rechter zijgevel gemarkeerd door muurnisje bekroond door kruis. Links van het woonhuis, aansluitende kapel, deels ingewerkt in het boerenhuis. Vermoedelijk bestond het kapelletje reeds voor 1900 als een afzonderlijk volume, maar dit kon niet aangetoond worden door het kadasteronderzoek. Enkel de zichtbare bouwnaad tussen de beide bouwlagen van de kapel, de aflijning van de eerste bouwlaag door een druiplijstje en het kleurverschil van de gebruikte baksteen wijzen hierop.

Kapel van rode baksteen, één travee en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien). Puntgevel met arduinen omlijsting met oren en bekroond door kruis. Spitsbogige nis, voorheen met Heilig Hartbeeld en arduinen drielob in geveltop. Spitsbogige muuropening met houten vleugeldeur. Zijgevel met op elke bouwlaag een tweelicht met glas-in-loodramen.

Interieur. Beschilderd interieur voorzien van sjablonen. Gewelf in de vorm van een mansardekap afgewerkt met houten beplanking met sjabloonschildering op de randen. Beschilderde achterwand met opschrift "H. Hert Jesus ontf. U oF" gedragen door twee engelen. Centraal Christusbeeld op houten sokkel met IHS monogram, links beeld van Maria met kind, rechts Jozef met kind. Altaar en bidplaats van elkaar gescheiden door ijzeren hek. Cementtegelvloer met bloemmotief.

Ten oosten van het erf schuur met twee rechthoekige poorten en geïncorporeerd wagenhuis links en paardenstal rechts. Ten zuidoosten stallingen van 1713 zie verankering.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mutatieschetsen 207 (1902/schets 3); legger 212 (artikelnr. 785).
  • DEBRABANDERE P., De neogotische bouwkunst in Kortrijk, in De Leiegouw, jg. 39, nr. 1, 1997, p. 39 en 41.
  • DECOENE D., Aalbeke: de landelijke gemeente 1944-1976, Kortrijk, 1981.
  • SANTY F., CALLENS I., DECALUWÉ C., Aalbeke, in Landelijk leven en hoevengids Groot Kortrijk, deel 7, Tielt, 1995, p. 112-114.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lauwsestraat

Lauwsestraat (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.