erfgoedobject

Houten windmolen Hoogmolen

bouwkundig element
ID: 60475   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/60475

Juridische gevolgen

Beschrijving

Mechanische maalderij met bijhorende zogenaamde "De Hoogmolen" of "Messiaens-molen". Staakmolen opgetrokken in 1753, vervangt de in 1714 afgebrande molen. In bedrijf tot 1967.

Standaardmolen op vier ingebouwde bakstenen teerlingen, gelegen op een heuvel. Verticale beschieting aan de zij- en voorkant; eterniet-leien aan de windweeg en op de kap. De staart is gemaakt van een ijzeren roede, van de in 1942 omgewaaide standaardmolen op de wijk Malcence te Luigne, die verlengd werd met een balk. De molen wordt enkel vastgezet met twee loopschoren. Gebroken kap. Roeden half verdekkerd. De binnenroede komt van de stenen Tombroekmolen (1906) te Luigne.

Maalzolder met haverpletter; steenzolder met twee maalstoelen. Het vangwiel, dat evenals het voorwiel oorspronkelijk een wiel met twee armen was, zou afkomstig zijn van een molen uit de Westhoek.

Op de steenlijst staat "1717", op de standaard onderaan "+ /pvn / 1801", op een kruisplaat "1831". Op de zijkant van een graankoker leest men "Etrus M/ De Vos? Mu In Iaer/ 1801/ Tot Aelb (de eerste letter P is verdwenen bij het uitzagen van de zijkant); "Ch. Messiaen/ 1853"; "1860 Fidele Messiaen". Op de weegband rechts van de ingang "E Messiaen 1847".

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Monumenten en Landschappen, archief nummer W/00655.
  • DE VLIEGHER L. 1984: De molens in West-Vlaanderen, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 9, Tielt, 270-271.

Bron     : De Gunsch A. & Metdepenninghen C.met medewerking van Callens T. & Van den Mooter M. 2005-2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortrijk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL5, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs : De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline
Datum  : 2006


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Houten windmolen Hoogmolen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/60475 (Geraadpleegd op 20-05-2019)