Perrebrouckkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Bellegem
Straat Grotestraat
Locatie Grotestraat 2, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk deelgemeenten (adrescontroles: 28-01-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk deelgemeenten (geografische inventarisatie: 01-03-2001 - 31-08-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Perrebrouck kapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Perrebrouckkapel

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Grotestraat nr. 2. Zg. Perrebrouckkapel gelegen bij de erfoprit van de hoeve "Te Perrebrouck", thans sterk verbouwd. Kapel beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004.

Kapel van 1927, vermoedelijk opgetrokken op de plaats waar voorheen een sterk vervallen bedehuisje stond op initiatief van Zulma Octavie Libberecht (1881-1948), zuster van Aloïs Libberecht, uitbater van de hoeve van 1878 tot 1948.

Bedehuisje op rechthoekige plattegrond, toegewijd aan de O.-L.-Vrouw van Lourdes, van rode baksteen onder leien zadeldak bekroond met ijzeren kruis. De hoeken vooraan zijn gemarkeerd door haaks op elkaar gestelde versneden steunberen, achteraan vinden we deze enkel aan de zijgevel. Puntgevel met rechthoekige deuropening met witbeschilderde ijzeren deur, onderaan volle plaat met spiegel en hartmotief. Boven de deuropening arduinen latei waarboven spitsbogig boogveld, arduinen steen met opschrift "Onze Lieve Vrouw van Lourdes Bid voor ons".

Interieur. Beschilderde wanden met opschrift "geoffert door juffrouw Zuma Libberecht 't jaar 1927". Cementtegelvloer met devote motiefjes. Muuraltaar met O.-L.-Vrouw van Lourdesbeeld.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mutatieschetsen 207 (1988/schets 506); legger 212 (artikelnrs. 181, 361, 744, 821, 833 en 2168).
VAN BETSBRUGGE G., Kapel en kruis in Bellegem, s.l., 1991, p. 21-22.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grotestraat

Grotestraat (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.