Boerenarbeiderswoning met Klijtkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Drievuldigheidskapel
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Bellegem
Straat Kreupelstraat
Locatie Kreupelstraat 67, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk deelgemeenten (adrescontroles: 28-01-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk deelgemeenten (geografische inventarisatie: 01-03-2001 - 31-08-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenarbeidershuis met Klijtkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Boerenarbeiderswoning met Klijtkapel

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

Beschrijving

Laag boerenarbeidershuis met 19de-eeuws uitzicht met ingebouwde "Klijtkapel". Beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004.

Historiek

Kapel voor het eerst vermeld in 1647 als "Chapelle Desclite" of "Clyte Capelle". Vermoedelijk is de Klijtkapel het oudste bedehuisje van Bellegem, ze wordt als losstaand volume afgebeeld op een kaart van 1724. Een plattegrond uit 1744 toont de "Cappelle te Clitte" met aansluitend gebouwencomplex, waarin een brouwerij gevestigd was. De brouwerij en de kapel worden als dusdanig afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778), de Atlas der Buurtwegen (1843) en het primitief plan van het kadaster (1835).

Beschrijving

Laag boerenarbeidershuis met 19de-eeuws uitzicht, in 1940 opgedeeld in een enkelhuis van drie traveeën en een dubbelhuis van vijf traveeën. Recent terug samengevoegd tot één woonhuis. In de rechterzijgevel ingebouwde, vermoedelijk 17de-eeuwse kapel, de zogenaamde Klijtkapel of Drievuldigheidskapel. Van de 17de tot de 19de eeuw, vestigingsplaats van brouwerij Hooghe of Klijte. Enkel de opgevulde kelders getuigen van deze bouwfase.

Verankerde baksteenbouw met witgeschilderd parement op gepikte plint onder pannen zadeldak, met schild aan de rechterzijde. De linker zijgevel is van rode baksteen en heeft deels behouden vlechtingen. Licht getoogde muuropeningen met behouden 19de-eeuws schrijnwerk, zie schuiframen met grote roedeverdeling. Vernieuwde deuren.

Interieur. Dubbelhuis (links) met gaaf bewaard interieur, onder meer voutekamer, Vlaamse haard met bewaarde houten haardbalk en roostering met moer- en kinderbalken. Bewaarde binnendeuren met rozetten op de hoeken onder meer naar zolder en voutekamer. Enkelhuis (rechts) met bewaarde binnendeuren en voutekamer.

Kapel. Deels bewaarde halsgevel met rondbogige deuropening met druiplijst geflankeerd door twee pilasters met kapiteel uitlopend in kroonlijst. Oorspronkelijk metalen deur, recent vervangen door houten deur. Het gietijzeren kruis steekt door het dak van het woonhuis. Boven de deur, bas-relief met voorstelling van de Heilige Drievuldigheid en de Kroning van Maria. Bepleisterd en lichtblauw geschilderd interieur met deels behouden kruisgewelf voorzien van sluitsteen met rozet. Het gewelf en de rozet zijn gedeeltelijk verloren gegaan bij het integreren van de kapel in het woonhuis. Altaar met Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesbeeld.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief plan (1835); mutatieschetsen 207 (1940/schets 6 en 1998/schets 30); legger 212 (artikelnrs. 148, 619 en 1639).
  • RIJKSARCHIEF GENT, Fonds de Ghellinck-Vaernewyck, suppl. 273.
    RIJKSARCHIEF KORTRIJK, K.A., O.L.V. 92. Sbk, Fonds Slosse, RK 7140.
  • VAN BETSBRUGGE G., De Hooghes, 18de-eeuwse brouwers op de Klijte in Bellegem, in De Leiegouw, XXVI/1 (1984), p. 79-81.
  • VAN BETSBRUGGE G., Kapel en kruis in Bellegem, s.l., 1991, p. 38.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kreupelstraat

Kreupelstraat (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.