Hoeve Hof van Mortagne

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Bellegem
Straat Kwabrugstraat
Locatie Kwabrugstraat zonder nummer, 100, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk deelgemeenten (adrescontroles: 28-01-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk deelgemeenten (geografische inventarisatie: 01-03-2001 - 31-08-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Hof van Mortagne

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve Hof van Mortagne: kapel
gelegen te Kwabrugstraat 100, Kwabrugstraat zonder nummer (Kortrijk)

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

Beschrijving

Kwabrugstraat nr. 100. Historische hoeve z.g. "Hof van Mortagne". Voor het eerst vermeld in een oorkonde van de stad Brugge van 1337 als foncier van de gelijknamige heerlijkheid te Bellegem. Voormalig tweeledig geheel bestaande uit een opperhof met mote en rijk uitgebouwde herenwoning en een neerhof met de hoevegebouwen. Eertijds gesloten hoeve, alsdusdanig aangeduid bij Ferraris (1770-1178) en op de Atlas der Buurtwegen (1843).

Huidige hoevegebouwen voornamelijk uit het einde van de 18de eeuw, opgesteld in tweevoudige L-vorm rond een gekasseid erf. Lange oostelijke erfoprit. Ten noorden het woonhuis van 1922, ten zuiden stallingen van ca. 1800. Ten westen schuur van 1784, gedateerd met gevelsteen boven poort.

* Z.g. "Mortagnekapel", "Spookkapel" of "Putjes kapel" gelegen tegenover de ingangsdreef van de hoeve het "Hof van Mortagne", opgetrokken in het begin van de 19de eeuw. Beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. De kapel is herhaalde malen verplaatst onder meer bij de aanleg van de autoweg A17.

Bedehuisje opgetrokken om de geesten die op het domein rondzwierven te bezweren. De geesten waren afkomstig van misdadigers die veroordeeld werden op de heerlijkheid en wiens geest niet in de hemel kon worden opgenomen. Volgens overleveringen was de spookkapel via een onderaardse gang verbonden met het kasteel van Mortagne dat omstreeks 1576 op de motte van de hoeve werd opgetrokken. In de gang zou een vergeetput aanwezig geweest zijn. Een reusachtige in steen gebeeldhouwde hond bevond zich aan het einde van de gang en diende om mogelijke achtervolgers af te schrikken. Het kasteel werd vermoedelijk in het midden van de 19de eeuw afgebroken.

Gebetonneerde kapel op een octogonaal grondplan met ongelijke zijden. Baldakijnvormig zinken dak met franjes bekroond door ijzeren kruis. Rondbogige metalen deur met gekleurd glas.

Interieur met beeld van O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

VAN BETSBRUGGE G., Kapel en kruis in Bellegem, s.l., 1991, p. 26.
VAN BETSBRUGGE G., CALLENS I., DECALUWÉ C., Bellegem, in Landelijk leven en hoevengids Groot Kortrijk, deel 5, Tielt, 1993, p. 181-186.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kwabrugstraat (Bellegem)

Kwabrugstraat (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.