Hoeve Goed te Gavere

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Bellegem
Straat Laatste Oordje
Locatie Laatste Oordje 6, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk deelgemeenten (adrescontroles: 28-01-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk deelgemeenten (geografische inventarisatie: 01-03-2001 - 31-08-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Goed te Gavere

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve Goed te Gavere: kapel
gelegen te Laatste Oordje 6 (Kortrijk)

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

Beschrijving

* Zogenaamd "Scherpereels kapel", gelegen bij de erfoprit van de hoeve zogenaamd "Goed te Gavere". Beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. Hoeve waarvan het gebouwenbestand voornamelijk dateert uit het tweede en derde kwart van de 20ste eeuw. Bedehuisje toegewijd aan de Onbevlekte Ontvangenis en opgetrokken in 1894, zie opschrift in boogveld "1894 gedachtenis der familie Vandenberghe-Delaey". De familie baatte de hoeve uit in het midden van de 19de eeuw, de naam van hun dochter Anna vinden we onder het opschrift. Zij laat de kapel opbouwen om de bekering en de genezing te bekomen van haar vader Jan Vandenberghe. Kadastraal onderzoek toont aan dat de kapel is opgetrokken op de plaats van een ouder kapelletje.

Neogotische kapel van rode baksteen onder leien zadeldak bekroond met ijzeren kruis. Sierlijk uitgewerkte groenbeschilderde houten dakrand. Bedehuisje met rechthoekig grondplan met op de hoeken op elkaar gestelde steunberen. Puntgevel met rechthoekige deuropening met groenbeschilderde ijzeren deur. Boven de deuropening, spitsbogig boogveld, arduinen steen met de opschriften "Anna" en "1894 gedachtenis der familie Vandenberghe-Delaey".

Interieur. Bepleisterd en lichtblauw, licht- en donkerbruin beschilderd interieur met spits tongewelf. Neogotische wandbeschildering met drapering, IHS-symbolen en lelies. Altaar met beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes op houten sokkel. Rechts van het altaar medaillon met het Heilig Hart van Christus, links medaillon met Onze-Lieve-Vrouw.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, primitief plan (1835); mutatieschetsen 207 (1905/schets 3, 1919/schets 7, 1937/schets 1 en 1957/schets 13); legger 212 (artikelnrs. 101, 692 en 1129).
  • VAN BETSBRUGGE G., Kapel en kruis in Bellegem, s.l., 1991, p. 29.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Laatste Oordje

Laatste Oordje (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.