Hoeve Oud Hof van Bellegem

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Bellegem
Straat Leuzestraat
Locatie Leuzestraat 60, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk deelgemeenten (adrescontroles: 28-01-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk deelgemeenten (geografische inventarisatie: 01-03-2001 - 31-08-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Oud Hof van Bellegem

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve Oud Hof van Bellegem: kapel met lindebomen
gelegen te Leuzestraat 60 (Kortrijk)

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

Beschrijving

Leuzestraat nr. 60. Historische hoeve z.g. "Oud Hof van Bellegem" ook genoemd Hoeve Planckaert of Hof van Crombrugge. Eerste vermelding op een kaart van 1626 als "Lant van Oudt Hof van Belleghem". Het "Oud Hof van Bellegem" was een leen, gehouden van het grafelijke leenhof van het Oud Kasteel van Kortrijk. Eertijds omwalde hoeve bestaande uit een motte met opper- en neerhof en samengesteld uit losse bestanddelen, alsdusdanig aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). Evolutie naar open hoeve met vierkante opstelling, alsdusdanig aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1843).

Thans gesloten vierkansthoeve met open ingang, poortgebouw afgebroken in 1954. Hoeve bestaande uit rode bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken voornamelijk uit de 19de eeuw. Ten noordwesten, het woonhuis. Stallingen ten noord- en zuidoosten en dubbele dwarsschuur ten zuidwesten.

* Kapel, beschaduwd door drie linden, gelegen bij de erfoprit van de hoeve het "Oud Hof van Bellgehem". Beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. Bedehuisje opgetrokken in 1905 (cf. kadaster) door de weduwe van Alfonse Maximiliaan de Thibault de Boesinghe, de toenmalige eigenares van de hoeve, ter nagedachtenis van de gerechtsactiviteiten die er vroeger plaatsvonden. In de 18de eeuw stond op deze plaats een schandpaal. Aangeduid als H. Drievuldigheidskapel op de Ferrariskaart (1770-1778) en op de kaart van L. Capitaine (1795). Het bedehuisje wordt niet afgebeeld op het primitief plan van het kadaster (1835) en de Atlas der Buurtwegen (1843).

Bedehuisje op rechthoekige plattegrond met gebogen absis. Kapel van rode baksteen. Puntgevel met rondboog op pilasters voorzien van kapiteeltjes van gesinterde baksteen. Zinken zadeldak met halfrond schild aan de achterzijde, bekroond met smeedijzeren kruis. Rondbogige deuropening met ijzeren hekken, erboven wapenschild van de familie de Thibault de Boezinghe.

Interieur. Witbeschilderde muren en houten straalgewelf. Muuraltaar met O.-L.-Vrouwebeeld met kind op de arm boven een slang.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief plan (1835); mutatieschetsen 207 (1905/schets 18, 1951/schets 14); legger 212 (artikelnrs. 158 en 1262).
BETSBRUGGE G., Kapel en kruis in Bellegem, s.l., 1991, p. 30.
DESPRIET P., Twintig Zuid-West-Vlaamse hoeven, deel III, Kortrijk, 1986, p. 24-33.
VAN BETSBRUGGE G., CALLENS I., DECALUWÉ C., Bellegem, in Landelijk leven en hoevengids Groot Kortrijk, deel 5, Tielt, 1993, p. 100-103.
VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 290.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Leuzestraat

Leuzestraat (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.