Kapel bij Kapelhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Bellegem
Straat Perykelstraat
Locatie Perykelstraat 20, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk deelgemeenten (adrescontroles: 28-01-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk deelgemeenten (geografische inventarisatie: 01-03-2001 - 31-08-2002).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Kapel bij Kapelhoeve

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel bij Kapelhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Kapel, toegewijd aan de heilige Antonius, gelegen bij de erfoprit van de zogenaamde "Kapelhoeve" (nummer 20). Beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004.

De kapel wordt in 1877 opgetrokken door de familie Vandenbulcke, de toenmalige bewoners van de hoeve. Voor het altaar is er een wit marmeren plaat met opschrift "Heilige Antonius trooster in allen nood toegewijd de kinders van Joseph Leonardus Vandenbulcke Dooms 1877".

Bedehuis op rechthoekig grondplan met driezijdige absis. Bedehuisje van verankerde en gekaleide rode baksteen onder zinken zadeldak met aan de achterzijde halfrond schild. Puntgevel met spaarveld waarin licht spitsbogige deuropening. Groenbeschilderd ijzeren hek met lelies en offerblok, daarboven rondboogvenster.

Interieur. Bepleisterde en witgeschilderde muren, muuraltaar met beeld van de Heilige Antonius van Padua. Voor het altaar, wit marmeren plaat met inscriptie zie supra. Natuurstenen vloer met kruis. Kapel met houten tongewelf op kroonlijst, straalgewelf boven de absis.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, primitief plan (1835); mutatieschetsen 207 (1878/schets 29); legger 212 (artikelnrs. 278, 430 en 899).
  • VAN BETSBRUGGE G., Kapel en kruis in Bellegem, s.l., 1991, p. 10.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

maakt deel uit van Perykelstraat

Perykelstraat (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.