Pastorie met bijgebouwen en omwalling

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Bellegem
Straat Processiestraat
Locatie Processiestraat 33, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk deelgemeenten (adrescontroles: 28-01-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk deelgemeenten (geografische inventarisatie: 01-03-2001 - 31-08-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Pastorie en restant omwalling
gelegen te Processiestraat 33, Processiestraat 35 (Kortrijk)

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

omvat de bescherming als monument Pastorie: uitbreiding
gelegen te Processiestraat 33, Processiestraat 35 (Kortrijk)

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Processiestraat nr. 33. Voormalige pastorie met deels bewaarde omwalling, thans in gebruik als woonhuis. Beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004.

De pastorie wordt vermoedelijk op het einde van de 18de eeuw opgetrokken. Ze staat niet afgebeeld op de Ferarriskaart (1770-1778). Op een oudere, niet gedateerde kaart staat ze afgebeeld als een versterkte, omwalde vesting. De wal werd doorbroken door een poortgebouw met ophaalbrug. Op het perceel, dat toen heel de hoek tussen de Processie- en Priesteragestraat innam staan nog twee kleinere gebouwen afgebeeld. De pastorie wordt als dusdanig ook afgebeeld op het primitief plan van het kadaster (1835) en de Atlas der Buurtwegen (1843).

Woonhuis. Rode, verankerde bakstenen lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen. Pannen schilddak (zwarte pannen, nok evenwijdig aan straat). Gevel, verticaal geritmeerd door bepleisterde muurbanden op de hoeken en links en rechts van de deurtravee. Getoogde muuropeningen, voorheen gevat in een vlakke bepleisterde omlijsting met vernieuwd schrijnwerk. Rechthoekige deur met gedeeld bovenlicht en arduinen bordestrap van drie treden.

Achtergevel met haaks op het woonhuis aangesloten uitbouw onder tentdak, reeds aangeduid op het primitief plan van het kadaster (1835). Links van de uitbouw, toegemaakte muuropening en blind venster, voorzien van een vlakke bepleisterde omlijsting. Bij de andere muuropeningen werd het pleisterwerk eveneens verwijderd.

Aanbouw links, reeds aangeduid op de oudere kaart, daar krijgen we een afbeelding van een hoger volume met links ervan een lager, vermoedelijk toen in gebruik als stal. Volume van rode, verankerde baksteen, van vier traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak. Licht getoogde muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk. Gewijzigde muuropening in de achtergevel.

Aanbouw rechts, opgetrokken in 1961. Grijsbeschilderde bakstenen lijstgevel van twee traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak met schild aan de rechterzijde. Licht getoogde muuropeningen, bij de deuropening voorzien van waterlijst en sluitsteen.

Interieur. Huis met typische dubbelhuisplattegrond met centrale gang met trap. Oude kelder met vloer van gegroefde blauwe steen en bepleisterd graatgewelf. Tegen de achtergevel houten bordestrap met rococovormgeving cf. vlak afgewerkte ballusters met coquilles. Rechts, voormalige bischopskamer, rijkelijk gedecoreerde ruimte.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief plan (1835); mutatieschetsen 207 (1899/schets 6, 1927/schets 10, 1961/schets 38, 1966/schets 34, 1976/schets 25); legger 212 (artikelnrs. 7 en 1194).
ROOBROEK J., Bellegem: de landelijke gemeente 1944-1976, Kortrijk, 1986, p. 258-262.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Processiestraat

Processiestraat (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.