erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Audomarus

bouwkundig element
ID
60582
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/60582

Juridische gevolgen

Beschrijving

Parochiekerk Sint-Audomarus of Sint-Omaars. Noord-zuid-georiënteerd bedehuis gelegen aan de zuidzijde van het dorpsplein, ontstaan bij de bouw van de kerk. Ten noordoosten standbeeld voor de militaire en de burgerlijke slachtoffers (Eerste en Tweede Wereldoorlog) en de politieke slachtoffers (Tweede Wereldoorlog), onthuld in 1920. Stond aanvankelijk langs de Driekerkenstraat, sinds 1955 huidige plaats aan zuidzijde van plein. Ten noordwesten Heilig-Hartbeeld naar ontwerp van Wasterlein uit 1956.

Door de snelle bevolkingsaangroei in de gemeente was de oude kerk op het kerkhof te klein geworden. Architecten François Hennebicque (Brussel) en Jan Devos bouwen in 1872 een nieuwe neoromaanse kerk, die echter op het einde van de 19de eeuw eveneens te klein geworden was. Huidige kerk in regionale baksteengotiek naar ontwerp van J.B. Bethune (Kortrijk) gerealiseerd door Jules Carette (Kortrijk). Eerste steenlegging op 19 maart 1898 en inwijding op 11 september 1899.

Driebeukige kerk van het basilicale type met octogonale vieringstoren op kruisvormig grondplan. Schip van vijf traveeën, vijfzijdig koor en twee transeptarmen. Rode baksteenbouw onder leien zadeldak voor schip en koor. Octogonale vieringstoren met verklimming; in de bovenste geleding spitsbogige galmgaten gevat in spitsboognis. Ingesnoerde spits met horloges onder dakkapel. Noordelijke puntgevel met spitsbogig portaal onder geprofileerde lijst, waarboven drielicht in spitsboogvormige nis; geheel geflankeerd door versneden steunberen. Zijbeuken onder leien lessenaarsdak geritmeerd door pilasters waartussen spitbogig afgedekte tweelichten, gevat in verdiepte spitsboog. Lichtbeuk met gelijkaardige ritmering van pilasters en spitsboogvormige tweelichten in spitsboognissen. Tandfries onder gootlijst. Transepten met puntgevel; drielichten gevat in spitsbogig overspannen nis; geflankeerd door versneden steunberen. Tegen westelijk transept traptorentje. Doopkapel tegen de oostelijke gevel.

Interieur. Spitsbogige scheibogen op zuilen van blauwe hardsteen op basement, met knoppenkapiteel en impost. Viering met vier hoge spitsbogen, overwelfd met kruisribbengewelf.

Mobilair. Neogotisch hoofdaltaar uit 1899, retabel met voorstelling: maaltijd met Emmaüsgangers en Boodschap van de aartsengel Gabriël aan Maria, boven expositietroon Jezusmonogram, in de expositietroon kruisbeeld. Noordelijk zijaltaar, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, in de expositietroon neogotisch gepolychromeerd beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Harteklop. Zuidelijk zijaltaar, toegewijd aan de Heilige Audomarus. Kerkmeesterbank uit de 19de eeuw. Orgel van 1930, van de hand van Jules Anneessens. Schilderijen: Bissegem met kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Harteklop van F. Vandersteene (1908); Heilige Audomarus (18de eeuw); Onze-Lieve-Vrouw met kind schenkt de rozenkrans aan de Heilige Dominicus; Guzman omringd met medaillons met de Vijftien Geheimen van de Rozenkrans (18de eeuw). Gepolychromeerd beeld van de Heilige Sebastiaan (18de eeuw).

  • DEBRABANDERE P., De neogotische bouwkunst in Kortrijk, in De Leiegouw, jg. XXXIX, 1997, p. 43-45.
  • MEIER-ROOSE B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Kortrijk I, Brussel, 1981, p. 15.
  • JACOBS M., Zij, die vielen als helden. Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, Brugge, 1996, p. 39.

Bron: DE GUNSCH A. & METDEPENNINGHEN C. met medewerking van CALLENS T. & VAN DEN MOOTER M. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortrijk, Deel IIA: deelgemeenten Aalbeke, Bellegem, Bissegem en Heule, Deel IIB: deelgemeenten Kooigem, Marke en Rollegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL5, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callens, Toon; Van den Mooter, Maarten; De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Orgel parochiekerk Sint-Audomarus

  • Is deel van
    Bissegemplaats


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Parochiekerk Sint-Audomarus [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/60582 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.