erfgoedobject

Hoeve Groot Reinsakker

bouwkundig element
ID
60690
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/60690

Juridische gevolgen

Beschrijving

* Groenestraat nr. 1. Historische hoeve z.g. "Groot Reinsakker". Woonhuis beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. Reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) als hoeve bestaande uit vier volumes en omwald. Op Atlas der Buurtwegen (1843) aangegeven als deels omwalde hoeve, bestaande uit vijf volumes. Het volume aan de straatzijde (zuiden) en het kleine volume ten oosten worden ca. 1884 afgebroken. Ten oosten van het erf wordt de nieuwe schuur opgetrokken cf. datumsteen 1884. Door deze wijzigingen verliest het poortgebouw haar functie en wordt ingericht als stal. Heden ligt ze er vervallen bij ten zuidoosten van het erf. Volgens de kadastrale schetsen gebeuren deze verbouwingen pas in 1954, maar de datumsteen en de architecturale gegevens wijzen erop dat dit reeds op het eind van de 19de eeuw gebeurt.
De omwalling wordt na de tweede wereldoorlog geleidelijk gedempt. De naam van de hoeve verwijst naar de vroegere eigenaar van de hoeve Jan-Baptiste de Ghellinck, heer van de heerlijkheid Reinsacker in Wevelgem en Menen gehouden van het leenhof van Ooigem. De familie had twee boerderijen in haar bezit en vandaar de voorvoegsels Klein Reinsakker (Wittestraat 4) en Groot Reinsakker (verwijzend naar de oppervlakte van de bedrijven).

Aan de straat gelegen hoeve met overwegend eind 19de-eeuwse volumes, behalve het woonhuis dat vermoedelijk dateert uit de 18de eeuw.

Losse bestanddelen, U-vormig gegroepeerd rondom een onverhard erf met notelaar. Erfoprit gemarkeerd door één bakstenen pijler met deels behouden ijzeren hek. Verankerde baksteenbouw onder pannen (mechanische) zadeldaken.
Ten noorden van het erf vermoedelijk 18de-eeuws boerenhuis van negen traveeën + één staltravee en één bouwlaag onder pannen zadeldak. Volgens de literatuur zou de woning in 1890 zijn uitgebreid. Witgekalkte lijstgevel op gepikte plint. Licht getoogde vensters met behouden schrijnwerk cf. de eenvoudige groengeschilderde luiken en schuiframen met roedeverdeling. Onderdorpels van gebakken tegels. Centrale deur met trapje van twee treden leidt naar graanzolder. Twee rechthoekige deuren met gedeeld bovenlicht. De rechterdeur geeft toegang tot de "schone kamer". De linker deur leidt naar gang geflankeerd door salon en slaapkamer.
Voor de woning bakstenen stoep met visgraatmotief.

Ten oosten van het erf dubbele dwarsschuur met natuurstenen jaarsteen 1884 in rechter zijgevel. Achtergevel met behouden typische korfboogpoort.
Ten westen van het erf stallingen voor koeien opgetrokken ca. 1890, thans met deels vernieuwde gevels. Behouden natuurstenen slieten, bakstenen vloer en troggewelfjes tussen ijzeren I-balken. Rechts het voormalige voederkot, later ingericht als melkhuis.
Ten zuidoosten voormalig poortgebouw dat tot het eind van de 19de eeuw de toegang tot het erf was cf. historische kaarten, heden ingericht als stal. Voormalige poortdoorgang thans dichtgemetseld.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief plan (1835); mutatieschetsen 207 (1954/schets 25); legger 212 (artikelnrs. 50 en 850).
ROELSTRAETE J., CALLENS I., GHIGEMYN L., DECALUWÉ C., Heule, in Landelijk leven en hoevengids Groot Kortrijk, deel 6, Tielt, 1994, p. 105-107.


Bron     : WVL5
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie, Metdepenninghen, Catheline


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Groot Reinsakker [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/60690 (Geraadpleegd op )