Hoeve Tabakshoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Heule
Straat Groenestraat
Locatie Groenestraat 4, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk deelgemeenten (adrescontroles: 28-01-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk deelgemeenten (geografische inventarisatie: 01-03-2001 - 31-08-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Tabakshoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve Tabakshoeve: boerenwoning
gelegen te Groenestraat 4 (Kortrijk)

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

Beschrijving

* Groenestraat nr. 4. Z.g. "Tabakshoeve". Historische hoeve gelegen ten westen van de spoorweg Kortrijk-Brugge (1847). Recentere naam, die verwijst naar het feit dat op de hoeve tot in 1967 tabak geteeld werd. Boerenhuis beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004.

De hoeve wordt reeds vermeld in het landboek van Heule (begin 18de eeuw), maar de site wordt niet weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). Op de Poppkaart (1834) wordt de hoeve vermeld als Ferme Outrive.
In 1813 wordt het woonhuis uitgebreid in oostelijke richting met een tweede woonst, mogelijk voor de inwonende knechten.
Aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (1843) en bestaande uit twee volumes met grosso modo dezelfde opstelling maar niet aansluitend. In 1847 verliest de hoeve een eerste maal een deel van haar landbouwgrond door de aanleg van de spoorlijn Kortrijk-Brugge.
Na W.O. II, gaat men zich specialiseren in de tabaksteelt cf. naamgeving hoeve.
In 1959 verliest de boerderij een groot deel van haar landbouwareaal (7ha) met de aanleg van de industriezone Heule-Kuurne. In 1967 moeten de activiteiten worden stopgezet door een gebrek aan werkkrachten en het tekort aan landbouwgrond.

Heden, kleine hoeve bestaande uit een tweewoonst en stalvleugel met geïncorporeerde schuur met L-vormige opstelling. Gebetonneerd erf. Voor het woonhuis bakstenen stoep met visgraatmotief. Een nieuw woonhuis werd opgericht in 1989 ten zuiden van het erf op de voormalige huisweide.
Ten noorden van het erf dubbel woonhuis. Links, het oude 18de-eeuwse boerenhuis opgetrokken in vakwerk met gewitte erfgevel op gepikte plint. Het regel- en stijlwerk is door de klei- en kalklaag niet zichtbaar. De uiteinden van de ankerbalken met pen- en gatverbindingen is wel zichtbaar. Dubbelhuis van drie traveeën en twee opkamertraveeën. Rechthoekige vensters met enkele luiken. Aandak links.
Rechts, woonhuis van 1813 cf. datumsteen kelder. Gelijkaardig woonhuis maar nu opgetrokken in baksteen met witgekalkte gevel op gepikte plint. Dubbelhuis van drie traveeën en twee opkamertraveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak. Rechthoekige vensters onder houten latei met erboven segementbogige ontlastingsboog. Verdiepte rechthoekige deur in segmentbogige nis.
Ten oosten schuur met stallen van 1813. Centraal, sporen van vakwerk cf. houten stijlen met baksteen opvulmetselwerk.
Ten zuiden van erf, voormalige ovenbuur uit de jaren 1930 met aansluitend wagenhuis.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief plan (1835); mutatieschetsen 207 (1847/schets 7); legger 212 (artikelnrs. 258 en 371).
ROELSTRAETE J., CALLENS I., GHIGEMYN L., DECALUWÉ C., Heule, in Landelijk leven en hoevengids Groot Kortrijk, deel 6, Tielt, 1994, p. 155-157.
TREFOIS C., Van vakwerk tot baksteenbouw, Sint-Niklaas, 1979.
VOSKUIL J.J., Van vlechtwerk tot baksteen. Geschiedenis van de wanden van het boerenhuis in Nederland, Arhem, 1979.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.