Woning van Stijn Streuvels

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Heule
Straat Heuleplaats
Locatie Heuleplaats 9, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk deelgemeenten (adrescontroles: 28-01-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk deelgemeenten (geografische inventarisatie: 01-03-2001 - 31-08-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis, woonhuis van Stijn Streuvels

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Woning van Stijn Streuvels

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Heuleplaats nr. 9. Voormalig woonhuis van Stijn Streuvels van 1879 tot 1887. Beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. Traditioneel rijhuis gelegen aan de noordzijde van de Heuleplaats. Vermoedelijk eind 18de-eeuws kleine burgerwoning, die werd aangepast in de 19de en 20ste eeuw. Tot 1879 was het gemeentehuis er gevestigd.

Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Eenvoudige baksteenbouw met beraapte voorgevel, vermoedelijk daterend uit het begin van de 20ste eeuw. Rechthoekige muuropeningen met eenvoudige witgeschilderde omlijsting, met 19de-eeuws schrijnwerk. Arduinen onderdorpels. Aangepaste benedenvensters.
Interieur, dat volgens de beschrijving van Stijn Streuvels in Heule (1942), nauwelijks gewijzigd is. Typische kelder met bakstenen tongewelf. Verschillende ruimtes met eenvoudige houten schouwmantels. Eenvoudige houten steektrap.

THIERS P., Streuvels "Huis met de gerotseerde voorgevel", in Heulespiegel, nr. 32, december 2000, p. 20-29.
STREUVELS S., Heule, Kortrijk 1942, p. 53-57.
Wie redt laatste Streuvelshuis? Noodkreet van heemkundige kring, in Krant van West-Vlaanderen, vrijdag 9 februari 2001.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Heuleplaats

Heuleplaats (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.