Houten windmolen Preetjesmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Heule
Straat Hoge Dreef
Locatie Hoge Dreef 24, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk deelgemeenten (adrescontroles: 28-01-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk deelgemeenten (geografische inventarisatie: 01-03-2001 - 31-08-2002).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Houten windmolen Preetjesmolen

Deze bescherming is geldig sinds 14-04-1944.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Preetjesmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hof van Heule, Preetjesmolen, Heulebeek en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vlaszwingelmolen opgetrokken in het derde kwart van de 19de eeuw en in bedrijf tot 1913. Enig behouden vlaszwingelmolen in België. De molen wordt voor de eerste maal hersteld in 1959. Restauratiewerken van 1994-1996.

Kleine standaardmolen op bakstenen torenkot. Rechthoekige muuropeningen. Horizontale beschieting aan de zij- en voorkant, houten leien aan de windwaag. Op de benedenverdieping bestaat de zwingelinrichting uit drie zwingelwielen met elk twaalf houten spanen of messen. Voorts staat er ook een trapzwingelwiel en een wanmolen. De drie zwingelwielen worden aangedreven door een drijfriem die in beweging wordt gebracht door een conisch kamwiel onderaan een ijzeren spil die zich in de doorboorde standaard bevindt. In het molenhuis is aan deze spil een kroonwiel bevestigd dat door het bovenwiel aangedreven wordt. Om de wiekenas is tussen de bovenaswiel en de windweeg nog een groot vangwiel aangebracht.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, W/00657.
  • DEVLIEGHER L., De molens in West-Vlaanderen, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 9, Tielt, 1984, p. 274- 277.
  • SOENS L., De vlaszwingelmolen Deprez ofte "Preetjesmolen": de restauratie, in Heulespiegel, 11, 1990, p. 1-19.

Bron: -

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Hof van Heule, Preetjesmolen, Heulebeek en omgeving

Hoge Dreef, Lage Dreef, Sint-Godelievestraat, Vlasmolenstraat, Warande, Watermolenwal, Wittestraat, Zeger...

maakt deel uit van Hoge Dreef

Hoge Dreef (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.