erfgoedobject

Houten windmolen Preetjesmolen

bouwkundig element
ID: 60715   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/60715

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vlaszwingelmolen opgetrokken in het derde kwart van de 19de eeuw en in bedrijf tot 1913. Enig behouden vlaszwingelmolen in België. De molen wordt voor de eerste maal hersteld in 1959. Restauratiewerken van 1994-1996.

Kleine standaardmolen op bakstenen torenkot. Rechthoekige muuropeningen. Horizontale beschieting aan de zij- en voorkant, houten leien aan de windwaag. Op de benedenverdieping bestaat de zwingelinrichting uit drie zwingelwielen met elk twaalf houten spanen of messen. Voorts staat er ook een trapzwingelwiel en een wanmolen. De drie zwingelwielen worden aangedreven door een drijfriem die in beweging wordt gebracht door een conisch kamwiel onderaan een ijzeren spil die zich in de doorboorde standaard bevindt. In het molenhuis is aan deze spil een kroonwiel bevestigd dat door het bovenwiel aangedreven wordt. Om de wiekenas is tussen de bovenaswiel en de windweeg nog een groot vangwiel aangebracht.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, W/00657.
 • DEVLIEGHER L., De molens in West-Vlaanderen, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 9, Tielt, 1984, p. 274- 277.
 • SOENS L., De vlaszwingelmolen Deprez ofte "Preetjesmolen": de restauratie, in Heulespiegel, 11, 1990, p. 1-19.

Bron     : -
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie, Metdepenninghen, Catheline
Datum  : 2002


Relaties

 • Is deel van
  Hof van Heule, Preetjesmolen, Heulebeek en omgeving
  Hoge Dreef, Lage Dreef, Sint-Godelievestraat, Vlasmolenstraat, Warande, Watermolenwal, Wittestraa...

 • Is deel van
  Hoge Dreef
  Hoge Dreef (Kortrijk)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Houten windmolen Preetjesmolen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/60715 (Geraadpleegd op 17-09-2019)