Hoeve Ter Houppie met landhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Heule
Straat Oude Ieperseweg
Locatie Oude Ieperseweg 143-145, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk deelgemeenten (adrescontroles: 28-01-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk deelgemeenten (geografische inventarisatie: 01-03-2001 - 31-08-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Ter Houppie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve Ter Houppie met landhuis
gelegen te Oude Ieperseweg 143, Oude Ieperseweg 145 (Kortrijk)

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

Beschrijving

* Oude Ieperseweg nr. 143-145. Historische hoeve z.g. "Ter Houppie", met ten westen voormalig huis van Plaisance, op de mote. Beschermd als monument bij M.B. van 30.0.2004.

De hoeve wordt voor het eerst vermeld in het leenen renteboek van 1571. De hoeve was een deel van twee bunders leen, gehouden van de heerlijkheid Caverinus in Gullegem. De landerijen van de hoeve hingen af van verschillende heerlijkheden: het Namense, Goemaers, Dappaers en Ten Houtte.
In het laatste kwart van de 18de eeuw wordt een lusthuis gebouwd op de mote door Carolus Augustinus Denys. Het volume wordt nog niet aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778), maar wel op een kaart uit 1786 en wordt omschreven als "behuysde ende bewalde mote bebouwd met een huis van plaisance".
Aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) als omwalde hoeve met losse bestanddelen bereikbaar via een lange noordelijke dreef. De Atlas der Buurtwegen (1843) toont een vierkante omwalling rond het landhuis en een eerder cirkelvormige omwalling rond de hoeve. De hoeve bestaat uit een L-vormig volume vermoedelijk stal en schuur en een rechthoekig volume met centrale uitbouw, vermoedelijk het woonhuis. Ook de lange noordelijke dreef wordt weergegeven. Het huis van Plaisance was enkel bereikbaar via een brug.

Een lange noordelijke erfoprit vertrekkende van de Oude Ieperseweg geeft toegang tot het erf. De erfoprit wordt gemarkeerd door bakstenen pijlers en hek.
Ten noorden van de stallingen resten van de voormalige omwalling, die in 1941 gedempt werd. Ten noordwesten, boomgaard.

Losse, lage bakstenen bestanddelen, gegroepeerd rondom erf, met ten westen boerenhuis van 1903. Ten noorden en zuiden stallingen van 1860 cf. datumsteen zijpuntgevel en ten oosten dubbele dwarsschuur.
Gaaf bewaarde volumes getypeerd door het groen- en witgeschilderde schrijnwerk en fraai uitgewerkte windborden.
Boerenhuis: Verankerde baksteenbouw van zes traveeën + één staltravee en één bouwlaag onder pannen zadeldak. Lijstgevel geritmeerd door getoogde vensters met behouden schrijnwerk cf. de schuiframen met roedeverdeling en de luiken. Rechthoekige deur met gedeeld bovenlicht. Erboven verweerde natuurstenen gevelsteen naar verluidt voorheen met datum 1636. Rechter zijpuntgevel met datumsteen 1903. Gelijkaardige achtergevel. Vensters met diefijzers. Vrij gaaf bewaard interieur.
Ten noorden van het erf stalvleugel met rechts voormalig hoenderhok en varkensstal nu ingericht als koeienstal en rechts gaaf bewaard bakhuisje.
Ten oosten dubbele dwarsschuur met geïncorporeerd wagenhuis. Thans is de schuur ingericht als varkensstal.

Huis van Plaisance. 18de-eeuws buitenverblijf gelegen ten oosten van de hoeve. Verankerde baksteenbouw van vijf traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak. Links en rechts lagere, vermoedelijk latere, uitbouw.
Witgekalkte lijstgevel op gepikte plint. Licht getoogde muuropeningen. Ramen met grote roedeverdeling. Eenvoudige luiken. Rechthoekige deur met gedeeld bovenlicht.
Gesloten achtergevel enkel doorbroken door deur. Interieur. Eenvoudige interieuraankleding. Behouden balkroostering bestaande uit moer- en kinderbalken.

CALLENS A., Buitenplaatsen rond Gent in de 18de eeuw, Licentiaatsverhandeling, UG, 1998.
GHILGEMYN L., Historische boerderijen, Hoeve Ter Houppie, in Heulespiegel, nr. 15, 1992, p. 1-6.
ROELSTRAETE J., Op zoek naar de verdere geschiedenis van ter Houppie, in Heulespiegel, nr. 15, 1992, p. 7-17.
ROELSTRAETE J., CALLENS I., GHILGEMYN L., DECALUWÉ C., Heule, in Landelijk leven en hoevegids Groot Kortrijk, deel 6, Tielt, 1994, p. 160-162.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Ieperseweg

Oude Ieperseweg (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.