Pastorie Sint-Eutropiusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Heule
Straat Pastoriestraat
Locatie Pastoriestraat 1, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk deelgemeenten (adrescontroles: 28-01-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk deelgemeenten (geografische inventarisatie: 01-03-2001 - 31-08-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Pastorie Sint-Eutropiusparochie
gelegen te Pastoriestraat 1 (Kortrijk)

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Pastoriestraat nr. 1. Neogotische pastorie opgetrokken in 1891, vervangt de meer westelijk gelegen pastorie van 1767 opgetrokken in opdracht van het Sint-Pieterskapittel van Rijsel. Beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. Dieper in gelegen dubbelhuis opgetrokken in 1891, naar ontwerp van J. Carette (Kortrijk) cf. gevelsteen. Aan de straat afgezet door bakstenen muurtje met smeedijzerwerk. Vrijstaand breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak. Verankerde baksteenbouw (baksteen uit Izegem) op plint van bossage. Drie traveeën breed linkerrisaliet oplopend in puntgevel, op de begane grond gemarkeerd door overhoekse steunberen. Twee rechtertraveeën oplopend in trapgevel gemarkeerd door Brugse travee. Arduinen kruisvensters afwisselend gevat in steekboog-, spitsboog- en rondboognis, met gotisch traceerwerk. Portaal bereikbar via arduinen bordes van vijf treden, geflankeerd door smeedijzeren balustrade. Getoogde deuropening waarboven gedeeld bovenlicht. Rechterzijgevel geaccentueerd door polygonaal traptorentje onder leien puntdak. Achtergevel gemarkeerd door twee parallelle vleugels respectievelijk met trap- en puntgevel.

DEBRABANDERE P., De neogotische bouwkunst in Kortrijk, in De Leiegouw, jg. 39, afl. 1, 1997, p. 54.
Neogotiek in het Kortrijkse, informatiemap van de studiedag op 30 september 1995 georganiseerd door KADOC i.s.m. De Leigouw, 1995.
ROELSTRAETE J., 100 jaar pastorie: opendeur, Heule, 1991.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.