Rattenkasteel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Heule
Straat Wittestraat
Locatie Wittestraat 2, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk deelgemeenten (adrescontroles: 28-01-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk deelgemeenten (geografische inventarisatie: 01-03-2001 - 31-08-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Rattenkasteel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Rattenkasteel met walgracht
gelegen te Wittestraat 2 (Kortrijk)

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Zogenaamd "Rattenkasteel". 18de-eeuws "huis van Plaisancie" of "lusthof". Beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004.

Op de Ferrariskaart (1770-1778) aangegeven als Klein Goet Terindecke en volledig omwald en met twee volumes, landhuis en poortgebouw. Op de Atlas der Buurtwegen (1843) aangeduid als Chateau d'Heule. Het poortgebouw wordt niet meer weergegeven. Het landhuis wordt voor het eerst vermeld in 1722 wanneer het leen, een achterleen van de heerlijkheid van Heule, wordt verkocht aan jonkheer Jean-Baptiste Ghellinck, heer van Rynsackere als deel van het sterfhuis van Pieter Frans Tayaert. Hierin is sprake van: "behuyst pachtgoet binnen prochie van Heule, groot metten meerschen en zaylanden 16 bunders, daervan een bunder leen is wesende den cayenmeersch, waermede oock gaet een speelhuys ofte Camer met eenen hof ommewalt ende beplant met Sperrebomen". De nabijgelegen hoeve, zogenaamd "Klein Reinsakker", vormde samen met het buitenverblijf één bezit. In 1928 wordt volgens de kadastrale schets een paardenstal gebouwd, thans uitgebreid en verbouwd tot feestzaal.

Heden, volledig omwald klein landhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder geknikt leien schilddak. Drie dakkapellen onder leien schilddak. Verankerde baksteenbouw op plint van geblokte natuursteen. Getoogde vensters met natuurstenen hoekblokken. Vernieuwd schrijnwerk. Imposant portaal: rondboogpoort in omlijsting van witte natuursteen geflankeerd door twee pilasters die de kroonlijst ondersteunen.

Deels aangepast interieur. Behouden moer- en kinderbalken. Moerbalken met eenvoudige balksleutel, in de woonkamer o.m rustend op natuurstenen consoles met figuren.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief plan (1835); mutatieschetsen 207 (1928/schets 58); legger 212 (artikelnr. 1632).
  • CALLENS A., Buitenplaatsen rond Gent in de 18de eeuw, Licentiaatsverhandeling, UG, 1998.
  • ROELSTRAETE J., CALLENS I., GHILGEMYN L., DECALUWÉ C., Heule, in Landelijk leven en hoevegids Groot Kortrijk, deel 6, Tielt, 1994, p. 108-111.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Heule

Heule (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.