erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Laurentius met omringend kerkhof

bouwkundig element
ID
60860
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/60860

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kooigemplaats z.nr. Parochiekerk Sint-Laurentius.

Georiënteerd neogotisch bedehuis opgetrokken in 1848, naar ontwerp van C. Dehults (Kortrijk), ter vervanging van de Romaanse kerk, die te klein en vervallen was geworden. Aanpalend ommuurd kerkhof met arduinen grafstenen. De muur dateert van 1941. De ingang van het kerkhof en kerk wordt gemarkeerd door twee kastanjebomen, de boom links werd geplant ter ere van de bevrijding van Kooigem in de Eerste Wereldoorlog en de rechtse boom werd geplant te ere van het eeuwfeest van België (1930). Aan de linkse boom ligt een roepsteen van blauwe hardsteen.
Ten zuidwesten gedenkteken van de Eerste Wereldoorlog. Ten zuiden zeventien graven van Engelse soldaten, gesneuveld te Kooigem in de Eerste Wereldoorlog.

In oorsprong klein Romaans kerkje dat ca. 1550 wordt uitgebreid door de bouw van een zuidbeuk.
1840 afbraak van de oude kerk en start van de bouw van de nieuwe kerk.
In 1876, wordt de toren op aandringen van de architect, verhoogd met één bouwlaag.
In 1918 wordt de kerktoren vernield door de Duitsers. De toren wordt heropgebouwd in 1920, onder leiding van L. Damide (Dottenijs) en aannemer J. Spilers (Warcoing), doch enigszins afwijkend van de 19de-eeuwse toren. Daarnaast wordt ook de rest van de kerk hersteld die zwaar beschadigd werd door de explosie.

Ingebouwde westtoren, een driebeukig schip van zes traveeën een driezijdig koor en zuidelijke sacristie.
Rode baksteenbouw onder leien bedaking, bruinachtige baksteen voor de toren. Plint van natuursteen.
Westtoren van vier geledingen onder leien tentdak met ijzeren torenkruis. Twee bovenste geledingen gemarkeerd door haaks op elkaar gestelde steunberen. Geprofileerd gedrukt spitsboogportaal met hogel. Erboven spitsboogvenster met neogotisch tracéerwerk. Wit glas-in-lood. Derde geleding met spitsboognis en lichtgleuf. Spitsbogige, geprofileerde galmgaten met erboven ingewerkte torenuurwerken.
Zijbeuken en koor geritmeerd door steunberen en spitsboogvensters met neogotisch traceerwerk. Doorgetrokken lekdrempels.
Koor gemarkeerd door houten kruis onder afdak; sporen van muurschilderingen hersteld in loop van 2002.

DESPRIET P., De Zuidwestvlaamse parochiekerken, deel 1, Kortrijk, 1982.


Bron     : WVL5
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie, Metdepenninghen, Catheline
Datum  : 2002


Relaties

  • Omvat
    Orgel parochiekerk Sint-Laurentius

  • Is deel van
    Kooigemplaats


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Laurentius met omringend kerkhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/60860 (Geraadpleegd op 14-06-2021)