Molenhof te Rodenborg

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Rodenburgmolen; Vannestes molen
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Marke
Straat Pottelberg
Locatie Pottelberg 180, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk deelgemeenten (adrescontroles: 28-01-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk deelgemeenten (geografische inventarisatie: 01-03-2001 - 31-08-2002).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Molenhof te Rodenborg

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Molenhof te Rodenborg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 21-04-2008.

omvat de bescherming als monument Molenhof te Rodenborg: windmolen
gelegen te Abdijmolenweg zonder nummer (Kortrijk)

Deze bescherming is geldig sinds 03-02-1983.

Beschrijving

Het 'Molenhof te Rodenborg' of in de volksmond 'Vannestes molen' is beschermd als monument bij B.V.E. van 03.02.1983.

De geschiedenis van de Rodenburgmolen of Molen van Marke is nauw verbonden met de abdij van Rodenburg, later de abdij van Groeninge. De oudste vermelding dateert van 1237. Tussen 1746 en 1771 werd, vermoedelijk op dezelfde plaats, een nieuwe staakmolen voor het malen van koren gebouwd door Frans Vandenhende. In 1839 afgebroken en in 1841 door Vanneste vervangen door een nieuwe stenen molen. In aanpalende hoevegebouwen werd een bakkerij ingericht, die tot de Eerste Wereldoorlog actief bleef. De molen werd in 1889 uitgerust met een ketel en stoomtuig. In 1901 stelde Richard Glorieux er ook een olieslagerij met stoommachine in. Wanneer in 1931 een wiek van de molen afkraakte, werd het volledige wiekenwerk verwijderd en werkte de molen enkel nog mechanisch; tot de Tweede Wereldoorlog op stoom, later op elektriciteit. In 1953 werd de olieslagerij gesloten en enkele jaren later, in 1957, verdween ook de schoorsteen. Het bedrijf schakelde over op veevoeders en vanaf 1968 op pluimvee. Tegen het einde van de jaren 1970 bevond de molen zich in bouwvallige toestand en werd de maalderij definitief gesloten. Ten gevolge van een hevige storm stortte in 1980 een deel van de buitenmuur in. De stad Kortrijk werd in 1982 de nieuwe eigenaar en in 1984 werd gestart met de restauratie, waarbij de molen onder meer voorzien werd van een nieuw wiekenwerk met jaloezieklepjes.

De voorloper komt voor op de kaart van Ferraris (1770-1778), de huidige molen is afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen (1843) als "Ferme Vanneste".

Hoeve met gesloten U-vorm rond gekasseid erf met ten oosten stenen stellingmolen met overbouwde quasi-rondlopende galerij met troggewelf en gedeeltelijk koepelgewelf; ten zuiden rondboogpoort en ten westen segmentboogpoort; heiligennis met Mariabeeld. Witgekalkte conische bakstenen molenromp met typerende boven elkaar gestelde steekboogvensters en vier ovale vensters op kapzolder. Gebroken kap met wolfsdak (kunstleien); Engels kruiwerk. Korenwindmolen met vier zolders: benedenverdieping met drie koppels pletstenen en buil, 1ste zolder met drie koppels stenen op houten maalstoel, 2de zolder met twee builmolens met borstels, 3de zolder met graankuiser en door riem aangedreven luiwerk met opspansysteem. Olieslagerij met oliebakken en twee kollergangen.

Ten zuidwesten, voormalige bakkerij van 1841, in 1950 omgebouwd tot woonhuis. Ten westen, oorspronkelijk 18de-eeuws woonhuis. Witgekalkte baksteenbouw van één bouwlaag onder pannen zadeldak met beluikte dakkapel. Licht getoogde vensters en dito deuren met bovenlicht.

  • AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archiefnummer W/00659.
  • BONCQUET P., DECALUWÉ C., Marke, Landelijk leven en hoevengids Groot Kortrijk, deel 2, Tielt, 1986, p. 42-43.
  • CORNILLY J., Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen, deel 1, Arrondissementen Kortrijk, Roeselare, Tielt, Brugge, 2001, p. 135.
  • DEVLIEGHER L., Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 9, De molens van West-Vlaanderen, Tielt, 1984, p. 278-281.
  • FAILLIE M. & R., Marke I. Een dorpsgeschiedenis, Marke, 1982, p. 64-66.
  • MATTELAER P., De molens van Zuid-West-Vlaanderen, De Leiegouw, 21, 1997.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Datum tekst: 2002

Aanvullende informatie

De molen wordt omgeven door vrijstaande bebouwing. De ruime (historische) omgeving is als dorpsgezicht beschermd.

Daemen, Caroline (21-01-2016 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Abdijmolenweg

Abdijmolenweg (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.