Hoeve Nuytens

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Van Clé Kinderboerderij
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Marke
Straat Moteweg
Locatie Moteweg 1, 11, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk deelgemeenten (adrescontroles: 28-01-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk deelgemeenten (geografische inventarisatie: 01-03-2001 - 31-08-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Van Clé Kinderboerderij

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve Nuytens
gelegen te Moteweg 11 (Kortrijk)

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Moteweg nr. 11. Dieper in gelegen 18de-eeuws hoevetje, heden z.g. "Van Clé Kinderboerderij", voorheen ook bekend als hoeve Nuytens. Beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004.

De hoeve wordt weergegeven op Atlas der Buurtwegen (1843), en bestaat uit twee volumes vermoedelijk woonhuis en varkensstal. Bouwnaden in de zijgevels wijzen erop dat het woonhuis werd uitgebreid.

Lage, losse bestanddelen gegroepeerd rondom gekasseid erf. Verankerde baksteenbouw onder zadeldaken bekleed met Vlaamse pannen.

Ten zuiden van het erf, woonhuis onder licht uitzwenkend zadeldak rustend op hondjes. Witgekalkte voorgevel op gepikte plint. Licht vooruitspringende rechter opkamertravee. Houten kozijnconstructies o.m. bolkozijnen, sommige voorzien van dievenijzers en luiken. Verankerde zijpuntgevels met vlechtingen. Links, lager aanpalend nutsgebouwtje.
Vrij gaaf bewaard interieur met grotendeels behouden indeling. Bewaarde balkenconstructie met moer- en kinderbalken. Leefruimte met eenvoudige brede haard.
Ten oosten varkensstal. Gekalkte gevels op gepikte plint. Rechthoekige deur onder houten latei.
Ten westen van het erf, 19de-eeuws schuurtje (nok loodrecht op woonhuis). Puntgevel, centraal doorbroken door getoogde deuropening.
Ten westen van het boerenhuis gaaf bewaard tweeledig bakhuisje en boomgaard.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Moteweg

Moteweg (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.